Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2842290
z 284229
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
138/2023WNIOSEK o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazda sroki, w związku z wcinką drzewa, rosnącego na działce nr 65/12 obręb 0031 przy ul. Sikorskiego w Zielonej Górze.WPN-I.6401.88.2023.AK03-02-2023 14:5803-02-2023 14:58Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Urząd Miasta Zielona Góra Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej Biuro Gospodarki Komunalnej
139/2023WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umyślne płoszenie lub niepokojenie bobra europejskiego oraz niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie tam na rzece Czarna Struga, na działkach wskazanych we wniosku położonych w obrębach 1, 2, 3 i 6 Nowa Sól, w związku z realizacją inwestycji "Nowa Sól- Pleszówek-Etap II- budowa przepompowni odwadniającej z modernizacją istniejących obwałowań na rzece Czarna Struga, gm. Nowa Sól, Otyń".WPN-I.6401.121.2023.AK03-02-2023 14:5803-02-2023 14:58Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Pełnomocnik Sinohydro Corporation Limited
26/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWOŚ.613.18.202303-02-2023 14:5203-02-2023 14:52Starostwo Powiatu GrodziskiegoBurmistrz Miasta Milanówka
4/2023decyzja o pozwoleniu na budowę - zmiana pozwoleniaAR.6740.2.14.30.202203-02-2023 14:5203-02-2023 14:52Starostwo Powiatowe w BiałymstokuStarosta Powiatu Białostockiego
10/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 167 AM-1 obręb Sławowice (droga publiczna).RL.613.11.202303-02-2023 14:5103-02-2023 14:51Starostwo Powiatowe w WołowieGmina Wołów
11/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 145 AM-1 obręb Wrzosy.RL.613.12.202303-02-2023 14:5103-02-2023 14:51Starostwo Powiatowe w WołowieGmina Wołów
3/2023wniosek o pozwoleniu na budowę - zmiana pozwoleniaAR.6740.2.14.30.202203-02-2023 14:5003-02-2023 14:50Starostwo Powiatowe w BiałymstokuDoral Energy Poland sp. z o.o. z/s w Warszawie
45/2023Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwa od zakazów w odniesieniu do inwazyjnego gatunku obcego (IGO) stwarzającego zagrożenie dla UniiDZP-WG.672.119.2022.JB03-02-2023 14:4603-02-2023 14:46Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
137/2023DECYZJA zezwalająca Miastu Gorzów Wielkopolski na niszczenie jednego gniazda sierpówki Streptopelia decaocto wraz z siedliskiem lęgowym, znajdującym się na drzewie z gatunku lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos L.), rosnącym na działce nr 808/4, obręb 2 Górczyn w Gorzowie Wielkopolskim, w związku z koniecznością eliminacji zagrożenia, jakie stwarza drzewo w złym stanie zdrowotnym dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia.WPN-I.6401.70.2023.AK03-02-2023 14:3903-02-2023 14:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
136/2023WNIOSEK o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd sierpówki, w związku z koniecznością wycinki drzewa zlokalizowanego na terenie parku przy ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim (działka nr 808/4 obręb 2- Górczyn).WPN-I.6401.70.2023.AK03-02-2023 14:3903-02-2023 14:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z 284229