Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1166
z 117
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2007/C/0001Zakres opracowania obejmuje program gospodarki wodno-ściekowej umożliwiający zrealizowanie Uchwały nr XXXVIII/265/06 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2006r.08-08-2007 08:4810-08-2007 10:59Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
2007/B/0006Przedsięwzięcie polegające na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora PTK Centertel Sp. z.o.o. pracującej w systemach GSM 900/GSM 1800 / UMTS zlokalizowanej na dachu budynku elewatora położonego w Nowogrodzie BobrzańskimOS-7627/16/0710-08-2007 09:1410-08-2007 10:59Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
2007/B/0002Inwestycja polegająca na zmianie sposobu użytkowania istniejącego zakładu prefabrykacji elementów betonowychna bazę transportowo-spedycyjno-warsztatową oraz na budowie wiaty nad istniejącą myjnią samochodową, na dzialkach nr. ewid. 502/25, 502/33, 502/26, 502/26, 502/42 w Nowogrodzie BobrzańskimGKB/7331/52/0606-08-2007 12:1310-08-2007 10:59Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
2007/B/0003Postanowienie nakładające na GHT Halina Gerbaut obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego zakładu prefabrykacji elemnetów betonowych na bazę transportowo-spedycyjną.OS-7627/36/0606-08-2007 12:2610-08-2007 10:59Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
2007/A/0006Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaczenice przy ul. Wiejskiej nr 29 nr działki 201/2.09-08-2007 12:2210-08-2007 10:59Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
2007/B/0004Przedsięwzięcie polegające na budowie obwodnicy miejscowości Bogaczówgm. Nowogród Bobrzański w ciągu drogi wojewódzkiej nr 288 o długości ok 2730 m.OS-7627/10/0706-08-2007 12:4310-08-2007 10:59Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
2007/B/0005Postanowienie nakładające na wnioskodawce obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miejscowości Bogaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 288 o dł. ok. 2920m, o zakresie zgodnym z art. 52 ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obszarów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem07-08-2007 12:3310-08-2007 10:59Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
2007/B/0001Przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Słowackiego, Wąskiej, 9 Maja w Nowogrodzie Bobrzańskim z rur PCV o dł. 773-800 mb.OS-7627/29/0506-08-2007 12:0210-08-2007 10:59Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
2007/A/0007Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białowice przy ul. Długiej nr 27 nr działki 88/3.09-08-2007 12:4310-08-2007 10:59Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
2007/A/0008Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaczenice przy ul. Wiejskiej 17 nr działki 194/1.09-08-2007 12:4810-08-2007 10:59Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
z 117