Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1166
z 117
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2007/A/0001Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia polegającego na: budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą. O pojemności 60m sześc.03-08-2007 11:3810-08-2007 11:01Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
2007/B/0001Przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Słowackiego, Wąskiej, 9 Maja w Nowogrodzie Bobrzańskim z rur PCV o dł. 773-800 mb.OS-7627/29/0506-08-2007 12:0210-08-2007 10:59Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
2007/B/0002Inwestycja polegająca na zmianie sposobu użytkowania istniejącego zakładu prefabrykacji elementów betonowychna bazę transportowo-spedycyjno-warsztatową oraz na budowie wiaty nad istniejącą myjnią samochodową, na dzialkach nr. ewid. 502/25, 502/33, 502/26, 502/26, 502/42 w Nowogrodzie BobrzańskimGKB/7331/52/0606-08-2007 12:1310-08-2007 10:59Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
2007/B/0003Postanowienie nakładające na GHT Halina Gerbaut obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego zakładu prefabrykacji elemnetów betonowych na bazę transportowo-spedycyjną.OS-7627/36/0606-08-2007 12:2610-08-2007 10:59Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
2007/B/0004Przedsięwzięcie polegające na budowie obwodnicy miejscowości Bogaczówgm. Nowogród Bobrzański w ciągu drogi wojewódzkiej nr 288 o długości ok 2730 m.OS-7627/10/0706-08-2007 12:4310-08-2007 10:59Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
2007/B/0005Postanowienie nakładające na wnioskodawce obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miejscowości Bogaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 288 o dł. ok. 2920m, o zakresie zgodnym z art. 52 ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obszarów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem07-08-2007 12:3310-08-2007 10:59Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
2007/C/0001Zakres opracowania obejmuje program gospodarki wodno-ściekowej umożliwiający zrealizowanie Uchwały nr XXXVIII/265/06 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2006r.08-08-2007 08:4810-08-2007 10:59Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
2007/A/0002Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaczenice przy ul. Wiejskiej nr 7 na działce nr 189/9.09-08-2007 12:0210-08-2007 11:01Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
2007/A/0003Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaczenice przy ul. Wiejskiej nr 20 na działce nr 94.09-08-2007 12:0710-08-2007 11:01Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
2007/A/0004Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaczenice przy ul. Wiejskiej nr 3 na działce nr 187/3.09-08-2007 12:1210-08-2007 11:01Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
z 117