Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1166
z 117
Numer Znak Sprawy ▼Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2007/A/0002Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaczenice przy ul. Wiejskiej nr 7 na działce nr 189/9.09-08-2007 12:0210-08-2007 11:01Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
2008/A/0010wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków08-11-2013 12:0108-11-2013 12:01Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
2008/A/0006wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków08-11-2013 12:0108-11-2013 12:01Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
2008/A/0005wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków08-11-2013 12:0108-11-2013 12:01Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
2008/A/0017dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków08-11-2013 12:0008-11-2013 12:00Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
2008/A/0015wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków08-11-2013 12:0008-11-2013 12:00Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
2008/A/0012Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni scieków08-11-2013 12:0008-11-2013 12:00Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
2008/A/0013wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków08-11-2013 12:0008-11-2013 12:00Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
2007/C/0001Zakres opracowania obejmuje program gospodarki wodno-ściekowej umożliwiający zrealizowanie Uchwały nr XXXVIII/265/06 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2006r.08-08-2007 08:4810-08-2007 10:59Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
2007/B/0005Postanowienie nakładające na wnioskodawce obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miejscowości Bogaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 288 o dł. ok. 2920m, o zakresie zgodnym z art. 52 ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obszarów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem07-08-2007 12:3310-08-2007 10:59Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
z 117