Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2936261
z 293627
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
178/2023Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 209 obręb 2 miasta Lubawka (AŚ.613.122.2023)AŚ.613.122.202307-12-2023 14:1507-12-2023 14:15Starostwo Powiatowe w Kamiennej GórzeStarosta Kamiennogórski
306/2023wniosek o wydanie zgody na niszczenie sześciu gniazd/miejsc lęgowych jerzyka Apus apus, jednego gniazda/miejsca lęgowego kawki Corvus monedula, dwóch gniazd/miejsc legowych wróbla Passer domesticus oraz jednego gniazda/miejsca lęgowego modraszki Cyanistes caeruleus zlokalizowanych na budynku wielorodzinnym przy ul. Skalników 41-57 w PolkowicachWPN.6401.254.202307-12-2023 14:1407-12-2023 14:14Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuSpółdzielnia Mieszkaniowa "CUPRUM"
307/2023zezwolenie na niszczenie sześciu gniazd/miejsc lęgowych jerzyka Apus apus, jednego gniazda/miejsca lęgowego kawki Corvus monedula, dwóch gniazd/miejsc legowych wróbla Passer domesticus oraz jednego gniazda/miejsca lęgowego modraszki Cyanistes caeruleus zlokalizowanych na budynku wielorodzinnym przy ul. Skalników 41-57 w PolkowicachWPN.6401.25342023.SM07-12-2023 14:1407-12-2023 14:14Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
198/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.OŚ.613.42.2023.MP07-12-2023 14:1307-12-2023 14:13Starostwo Powiatowe w ChoszcznieGmina Krzecin
127/2023Postanowienie nr 49/2023 Burmistrza Wołomina o dopuszczeniu Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji zakładu gospodarowania odpadami przy ul. Łukasiewicza 7 D w Wołominie.WOŚ.6220.20.202307-12-2023 14:1307-12-2023 14:13Urząd Miejski w WołominieBURMISTRZ WOŁOMINA
10/2020Wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowęBoś.6740.352.202007-12-2023 14:1207-12-2023 14:12Starostwo Powiatowe w Kamieniu PomorskimENERGY Solar Spółka z o.o.
144/2023Wniosek o zmianę pozwolenia na budowęBoś.6740.356.202307-12-2023 14:1207-12-2023 14:12Starostwo Powiatowe w Kamieniu PomorskimEnergy Solar 31 Sp. z o.o.
26/2020Decyzja o pozwoleniu na budowęBoś.6740.352.202007-12-2023 14:1207-12-2023 14:12Starostwo Powiatowe w Kamieniu PomorskimStarosta Kamieński
189/2023Decyzja o zmianie pozwolenia na budowęBoś.6740.356.202307-12-2023 14:1207-12-2023 14:12Starostwo Powiatowe w Kamieniu PomorskimEnergy Solar 31 Sp. z o.o.
47/2023Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewKS.6131.49.202307-12-2023 14:1207-12-2023 14:12Urząd Miasta GarwolinBurmistrz Miasta Garwolin
z 293627