Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2642943
z 264295
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
18/2021zezwolenie na usunięcie drzewOŚR.613.9.202118-05-2021 09:1618-05-2021 09:16Starostwo Powiatowe w Dąbrowie TarnowskiejStarosta Dąbrowski
13/2021wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewOŚR.613.8.202118-05-2021 09:1618-05-2021 09:16Starostwo Powiatowe w Dąbrowie TarnowskiejBurmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
17/2021zezwolenie na usunięcie drzewOŚR.613.8.202118-05-2021 09:1118-05-2021 09:11Starostwo Powiatowe w Dąbrowie TarnowskiejStarosta Dąbrowski
12/2021wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewOŚ.613.8.202118-05-2021 09:1018-05-2021 09:10Starostwo Powiatowe w Dąbrowie TarnowskiejBurmistrz Szczucina
712/2021Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków ptaków w związku z prowadzeniem monitoringu ornitologicznego realizowanego w 2021 r. na potrzeby działalności Portu lotniczego Olsztyn-Mazury.WOPN.6401.55.202118-05-2021 09:0818-05-2021 09:08Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieWARMIA i MAZURY Sp z o.o
813/2021Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków ptaków w związku z prowadzeniem monitoringu ornitologicznego realizowanego w 2021 r. na potrzeby działalności Portu lotniczego Olsztyn-Mazury.WOPN.6401.55.2021.AW18-05-2021 09:0818-05-2021 09:08Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
17/2021Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaOŚR.6220.20.202018-05-2021 08:5518-05-2021 08:55Urząd Gminy TrzebowniskoWójt Gminy Trzebownisko
36/2021OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany planu miejscowego, do którego przystąpiono zgodnie z uchwałą Nr XXIV/352/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka.RDOŚ GD-WZP.410.20.19.2021. JK18-05-2021 08:5218-05-2021 08:52Urząd Miasta w RumiBurmistrz Miasta Rumi
69/2021Wniosek na usunięcie drzew/ krzewówOŚGO-Z.6131.1.40.2021.jc18-05-2021 08:5118-05-2021 08:51Urząd Miejski w MielcuPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
292/2021Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gatunku Lipa drobnolistna o obw. pnia 134 cm rosnącego przy ul. Reja 18 w ZamościuFZ -I.7170.70.2020.HDO18-05-2021 08:4918-05-2021 08:49Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoWspólnota Mieszkaniowa Reja 18 w Zamościu
z 264295