Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2819873
z 281988
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1983/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedliska i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzewa, rosnącego na działce nr 2621/70, przy ul. Folwareckiej w ŻorachWPN.6401.673.2022.MS130-11-2022 14:5530-11-2022 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGmina Miejska Żory
1984/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedliska i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzewa, rosnącego na działce nr 47, obręb 73, przy ul. Słowiczej 59 w CieszynieWPN.6401.679.2022.KB30-11-2022 14:5530-11-2022 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachZakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
1985/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na chów, zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymiana lub darowizna okazów sowy - uszatki zwyczajnej (1 szt.)WPN.6401.672.2022.MS130-11-2022 14:5530-11-2022 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
1986/2022Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Pyskowice po południowej stronie od ul. LokalnejWOOŚ.410.526.2022.PB30-11-2022 14:5530-11-2022 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1897/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedliska i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzewa, rosnącego na działce nr 2152/90, obręb 0002 Folwarki, przy ul. Wspólnej w ŻorachWPN.6401.642.2022.MS130-11-2022 14:5530-11-2022 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachBiuro Projektowa Rafał Drobczyk Sp. z o.o.
1987/2022Decyzja zezwalająca firmie Komart Wspólna Sp. z o. o. na niszczenie siedliska lub ostoi, będącego obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazda w odniesieniu do 1 pary sroki (Pica pica), w związku z planowaną wycinką 1 szt. topoli mieszaniec euro-amerykański, o obwodzie pnia 78 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, rosnącej na działce o numerze 2152/90, obręb 0002 Folwarki, przy ul. Wspólnej w ŻorachWPN.6401.642.2022.MS130-11-2022 14:5530-11-2022 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1894/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedliska i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzewa, rosnącego na działce nr 6486 obręb 0020, przy ul. Tysiąclecia 1 w Dąbrowie GórniczejWPN.6401.643.2022.MS130-11-2022 14:5530-11-2022 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachSpółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR"
1988/2022Decyzja zezwalająca na Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”, ul. Adamieckiego 11, 43-300 Dąbrowa Górnicza, na niszczenie siedliska lub ostoi, będącego obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazda lub innego schronienia w odniesieniu do 1 pary kawki (Corvus monedula), w związku z planowaną wycinką 1 szt. wiśni ptasiej o obwodzie pnia 305 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, rosnącej na działce nr 6486, obręb 0020, przy ul. Tysiąclecia 1 w Dąbrowie GórniczejWPN.6401.643.2022.MS130-11-2022 14:5530-11-2022 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1797/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na umyślne chwytanie i chwilowe przetrzymywanie płazów i gadów, w związku z inwentaryzacją herpetofauny, na potrzeby opracowania dokumentacji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia pn. Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap IA na odcinku Katowice Piotrowice – Tychy.WPN.6401.604.2022.MS130-11-2022 14:5530-11-2022 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
1989/2022Decyzja zezwalająca, na chwytanie oraz na przetrzymywanie osobników następujących gatunków: gniewosz plamisty, żółw błotny, kumak nizinny, ropucha paskówka, ropucha zielona, rzekotka drzewna, żaba moczarowa, żaba zwinka, traszka grzebieniasta, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, żmija zygzakowata, ropucha szara, żaba wodna, żaba jeziorkowa, żaba śmieszka, żaba trawna, traszka zwyczajna, traszka górska, w celu wykonania inwentaryzacji herpetofauny na potrzeby opracowania dokumentacji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap IA na odcinku Katowice Piotrowice – Tychy”WPN.6401.604.2022.MS1.130-11-2022 14:5530-11-2022 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
z 281988