Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2723674
z 272368
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
2429/2021Zgłoszenie z art. 118 ustawy o ochronie przyrody działań polegających na wykonaniu stawu.WPN-I.670.241.2021.MO18-01-2022 13:4118-01-2022 13:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu*******
69/2021Zawiadomienie stron postępowania,o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie, na wniosek inwestora – PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa z dnia 21 września 2021 r., (wpływ do Urzędu Gminy w Lnianie: 29.09.2021 r., uzupełniony w dniu 06.12.2021 r.), złożony przez Panią Małgorzatę Gil – Prezesa Zarządu PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 127/3, 128/4, 132, 133/2 w obrębie Siemkowo, Gmina Lniano ”.IOŚiR.6220.5.9.2021.202218-01-2022 13:4018-01-2022 13:40Gmina LnianoWójt Gminy Lniano
11/2022Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie, na wniosek inwestora – PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa z dnia 21 września 2021 r., (wpływ do Urzędu Gminy w Lnianie: 29.09.2021 r., uzupełniony w dniu 06.12.2021 r.), złożony przez Panią Małgorzatę Gil – Prezesa Zarządu PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 127/3, 128/4, 132, 133/2 w obrębie Siemkowo, Gmina Lniano ”.IOŚiR.6220.5.10.2021.202218-01-2022 13:4018-01-2022 13:40Gmina LnianoWójt Gminy Lniano
736/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie zieleniWŚ-II.6131.916.202118-01-2022 13:3918-01-2022 13:39Urząd Miejski w GdańskuARCHSTYL Gropa Inwestycyjna Sp. z o.o.
737/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie zieleniWŚ-II.6131.821.202118-01-2022 13:3918-01-2022 13:39Urząd Miejski w GdańskuParafia Rzy-kat p.w. bł. Doroty z Mątew
738/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie zieleniWŚ-II.6131.829.202118-01-2022 13:3918-01-2022 13:39Urząd Miejski w GdańskuDevelia S.A.
739/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie zieleniWŚ-II.6131.873.202118-01-2022 13:3918-01-2022 13:39Urząd Miejski w GdańskuROBYG Jabłoniowa 2 Sp. z o.o.
740/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie zieleniWŚ-II.6131.874.202118-01-2022 13:3918-01-2022 13:39Urząd Miejski w Gdańsku"Siarkopol" Gdańsk S.A.      
741/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie zieleniWŚ-II.6131.872.202118-01-2022 13:3918-01-2022 13:39Urząd Miejski w GdańskuENERGA - OPERATOR S.A.      
742/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie zieleniWŚ-II.6131.943.202118-01-2022 13:3918-01-2022 13:39Urząd Miejski w GdańskuTorus Sp. z o.o.      
z 272368