Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2640335
z 264034
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
435/2021Uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięciaWOOŚ.4221.17.2.2021.NH07-05-2021 16:4007-05-2021 16:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
436/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaWOOŚ.420.2.2.2021.PW07-05-2021 16:4007-05-2021 16:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieP. Małgorzata Wajda Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w RzeszowiePełnomocnik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00 – 848 Warszawa
399/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN.6401.49.2021.MDr.107-05-2021 16:4007-05-2021 16:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieGmina Miasto Rzeszów - Zarząd Zieleni Miejskiej
437/2021Zezwolenie na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN.6401.49.2021.MDr.207-05-2021 16:4007-05-2021 16:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
401/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN.6401.52.2021.MDr.107-05-2021 16:4007-05-2021 16:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie*******
438/2021Zezwolenie na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN.6401.52.2021.MDr.207-05-2021 16:4007-05-2021 16:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
439/2021Zgłoszenie podjęcia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrodyWPN.670.96.2021.JSz.107-05-2021 16:4007-05-2021 16:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieNadleśnictwo Gościeradów
440/2021Zgłoszenie podjęcia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrodyWPN.670.97.2021.JSz.107-05-2021 16:4007-05-2021 16:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Przemyślu
9/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaWOOŚ.420.8.8.2020.AW07-05-2021 16:4007-05-2021 16:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieJerzy Heider pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A..
441/2021Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięciaWOOŚ.420.8.8.2020.AW.2207-05-2021 16:4007-05-2021 16:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z 264034