Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 52
z 6
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
20/2022OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA RYPIN W REJONIE UL. WARSZAWSKIEJII.6721.1.202128-07-2023 09:2525-08-2022 14:40Urząd Miasta Rypin*******,*******
2/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachNiŚ.6220.1.1.202128-01-2022 08:2328-01-2022 08:23Urząd Miasta RypinBurmistrz Miasta Rypin
9/2023Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Rypin w rejonie pomiędzy ul. Dłutka, ul. 3 Maja, ul. Mławską i ul. MalanowskiegoII.6721.2.202104-04-2023 10:1404-04-2023 10:14Urząd Miasta RypinBurmistrz Miasta Rypin
4/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachNiŚ.6220.2.1.202214-02-2023 10:3414-02-2023 10:34Urząd Miasta RypinBurmistrz Miasta Rypin
3/2023Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RypinII.6720.1.202128-07-2023 09:2925-01-2023 14:07Urząd Miasta RypinBurmistrz Miasta Rypin
1/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachNiŚ.6220.1.2.202111-01-2023 15:4111-01-2023 15:41Urząd Miasta RypinBurmistrz Miasta Rypin
8/2021Postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoNiŚ.6220.1.2.202114-02-2023 10:3514-02-2023 10:35Urząd Miasta RypinBurmistrz Miasta Rypin
15/2022Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Dworcowej i MławskiejII.6721.1.202016-12-2022 10:0216-12-2022 10:02Urząd Miasta RypinBurmistrz Miasta Rypin
29/2022STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA RYPIN W REJONIE UL. WARSZAWSKIEJII.6721.1.202128-07-2023 09:2614-12-2022 11:31Urząd Miasta RypinBurmistrz Miasta Rypin
24/2022STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA RYPINII.6720.1.202115-09-2022 10:0715-09-2022 10:06Urząd Miasta RypinBurmistrz Miasta Rypin
z 6