Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 31
z 4
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachNiŚ.6220.1.1.202128-01-2022 08:2328-01-2022 08:23Urząd Miasta RypinBurmistrz Miasta Rypin
1/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachNiŚ.6220.1.2.202111-01-2023 15:4111-01-2023 15:41Urząd Miasta RypinBurmistrz Miasta Rypin
26/2022OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE NA POTRZEBY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU MIASTA RYPIN W REJONIE POMIĘDZY UL. DŁUTKA, UL. 3 MAJA, UL. MŁAWSKĄ I UL. MALANOWSKIEGOII.6721.2.202110-11-2022 10:2310-11-2022 10:23Urząd Miasta RypinInstytut Rozwoju Miast i Regionów
20/2022OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA RYPIN W REJONIE UL. WARSZAWSKIEJII.6721.1.202115-12-2022 07:3125-08-2022 14:40Urząd Miasta Rypin*******,*******
2/2023Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. StrażackiejII.6721.1.202219-01-2023 12:2819-01-2023 12:28Urząd Miasta RypinVIVERE Łukasz Nitecki
5/2022PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA RYPIN W REJONIE ULIC DWORCOWEJ I MŁAWSKIEJII.6721.1.202014-07-2022 12:3313-05-2022 09:32Urząd Miasta RypinInstytut Rozwoju Miast i Regionów
19/2022PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA RYPINII.6720.1.202115-09-2022 10:0704-08-2022 08:26Urząd Miasta Rypin*******
25/2022PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA RYPIN W REJONIE UL. WARSZAWSKIEJII.6721.1.202118-10-2022 13:4718-10-2022 13:47Urząd Miasta Rypin*******,*******
28/2022PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANu ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA RYPIN W REJONIE UL. WARSZAWSKIEJII.6721.1.202114-12-2022 10:4714-12-2022 10:47Urząd Miasta Rypin*******
10/2022Ponowna opinia w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Dworcowej i MławskiejNNZ.9022.1.5.202214-07-2022 12:3113-05-2022 09:38Urząd Miasta RypinPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie
z 4