Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 52
z 6
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2022Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości wymaganych w prognozie oddziaływania na środowiskoII.6720.1.202128-07-2023 09:2923-02-2022 09:17Urząd Miasta RypinRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
3/2023Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RypinII.6720.1.202128-07-2023 09:2925-01-2023 14:07Urząd Miasta RypinBurmistrz Miasta Rypin
23/2022Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegoII.6720.1.202115-09-2022 10:0714-09-2022 15:01Urząd Miasta Rypin*******,*******,*******
24/2022STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA RYPINII.6720.1.202115-09-2022 10:0715-09-2022 10:06Urząd Miasta RypinBurmistrz Miasta Rypin
19/2022PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA RYPINII.6720.1.202115-09-2022 10:0704-08-2022 08:26Urząd Miasta Rypin*******
2/2022Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości wymaganych w prognozie oddziaływania na środowiskoII.6720.1.202125-01-2023 14:1323-02-2022 09:18Urząd Miasta RypinPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie
5/2022PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA RYPIN W REJONIE ULIC DWORCOWEJ I MŁAWSKIEJII.6721.1.202014-07-2022 12:3313-05-2022 09:32Urząd Miasta RypinInstytut Rozwoju Miast i Regionów
14/2022Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Dworcowej i MławskiejII.6721.1.202016-12-2022 10:0716-12-2022 10:07Urząd Miasta RypinInstytut Rozwoju Miast i Regionów
15/2022Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Dworcowej i MławskiejII.6721.1.202016-12-2022 10:0216-12-2022 10:02Urząd Miasta RypinBurmistrz Miasta Rypin
27/2022UCHWAŁA RADY MIASTA RYPIN Nr LV/337/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Dworcowej i MławskiejII.6721.1.202016-12-2022 10:1416-12-2022 10:14Urząd Miasta RypinBurmistrz Miasta Rypin
z 6