Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2933038
z 293304
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1634/2023Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 160 w obr. Wólka Łękawska w gm. BełchatówWOOŚ.4221.114.2023.ARu29-11-2023 15:3629-11-2023 15:36Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
1635/2023Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19 poprzez montaż instalacji do produkcji pelletu w SieradzuWOOŚ.4221.98.2023.KDz29-11-2023 15:3629-11-2023 15:36Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
2364/2023Zgłoszenie prowadzenia działań: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, 0013 Rudzica, gmina JasienicaWPN.670.388.2023.IS29-11-2023 15:3329-11-2023 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
2365/2023Zgłoszenie prowadzenia działań: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, 0012 Roztropice, gmina JasienicaWPN.670.387.2023.IS29-11-2023 15:3329-11-2023 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
2366/2023Zgłoszenie prowadzenia działań: Remont (modernizacja) kładki dla pieszych nad rzeką Wisła (ul. Groniczek) w WiśleWPN.670.391.2023.DS29-11-2023 15:3329-11-2023 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGmina Wisła,*******
2367/2023Zgłoszenie prowadzenia działań: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, 0004 Iłownica, gmina JasienicaWPN.670.389.2023.IS29-11-2023 15:3329-11-2023 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
2368/2023Zgłoszenie prowadzenia działań: Prace utrzymaniowe polegające na wycince drzew, rosnących na lewej skarpie rzeki Bytomki w rejonie ul. Bytomskiej, na dz. nr 85, obręb Orzegów, m. Ruda ŚląskaWPN.670.392.2023.IS29-11-2023 15:3329-11-2023 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny Gliwice
2369/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzew, rosnących w pasie drogowym drogi gminnej przy ul. Potoczki, dz. nr 630, obręb Bażanowice, w gminie GoleszówWPN.6401.786.2023.PW29-11-2023 15:3329-11-2023 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGmina Goleszów
2370/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i gniazd, dziupli ptaków, w związku z wycinką drzew, rosnących na działkach nr 377/80 oraz 377/86, przy ul. Spółdzielczej 7a oraz 9b w ŁazachWPN.6401.788.2023.MS129-11-2023 15:3329-11-2023 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachSpółdzielnia Mieszkaniowa w Łazach
2371/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i gniazd ptaków, w związku z wycinką drzew, rosnących na działce nr 30/86, obręb 21, ul. Dolna w CieszynieWPN.6401.789.2023.MS129-11-2023 15:3329-11-2023 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachMiejski Zarząd Dróg w Cieszynie
z 293304