Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1659
z 166
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2008/A/0060Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-techniczną, portierni, zbiornika wody p.poż. infrastruktura techniczna, drogi, parkingi, place wewnętrzne w obrębie ŁozienicaWAiB.GG.7351-142-02/0808-07-2008 08:1119-08-2008 09:47Starostwo Powiatowe w Goleniowie
2008/A/0062Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rurzyca oraz kanalizacji sanitarnej we wsi Komarowo, Lubczyna - zmiana decyzji nr 47/2002WAB.TW.7351-193/0810-07-2008 09:5019-08-2008 09:46Starostwo Powiatowe w Goleniowie
2008/A/0059Budowa wiaty nad suszarnią, wiaty nad kotłem do podgrzewania oleju, pomieszczenia zbiorników na klej, budowa dwóch kominów stalowych i trzech placów utwardzonych na działce nr 64/7 obręb nr 4 miasta NowogardWAB.ECH.7351-34-05/0807-07-2008 13:0319-08-2008 09:47Starostwo Powiatowe w Goleniowie
2010/B/0011DECYZJA O PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓWWYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI STAROSTYGOLENIOWSKIEGO Z DNIA 30.11.2007R. ZNAK WOŚRL.KK.6223-56/07 UDZIELAJACEJ GM.STEPNICA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA WPROWADZENIE ŚCIEK.ÓW OPADOWYCH Z TERENU OSIEDLA 40-LECIA PRL W M.STEPNICAWOŚRL.KK.6223-09/201021-04-2010 11:1022-04-2010 06:39Starostwo Powiatowe w Goleniowie
2010/B/0065DECYZJA ODMOWNA NA WYCINKĘ 3 SZT. GAT. JARZĄB NA DZ. NR 78 gm. GoleniówWOŚRL.7162-43/201011-06-2010 10:2525-08-2010 07:52Starostwo Powiatowe w Goleniowie
2010/B/0132DECYZJA UCHYLAJĄCE POZWOLENIA NR WOŚRL.KK.7615-13/2005 I NOWE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA Z INSTALACJI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE SWEDWOOD POLAND SP. Z O.O. ODDZIAŁ GOLBLAT, PRZY UL.WITOSA 31 W GOLENIOWIE ORAZ SWEDWOOD POLAND SP. Z O.O. ODDZIAŁ GOLENIÓW PRZY UL. PUŁAWSKIEGO 19WOŚRL.RJ.7615-05/201025-11-2010 11:5025-11-2010 12:51Starostwo Powiatowe w Goleniowie
2010/B/0012DECYZJA W SPRAAWIE PRZENIESIENIA PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI STAROSTY GOLENIOWSKIEGO Z DNIA 21.11.2003R, ZNAK WAiOŚ.RJ.6223-50-03/2003 ZMIENIONEJ DECYZJA Z DNIA 25.10.2006 UDZIELAJĄCEJ GM.STEPNICA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA WPROWADZENIE ŚCIEKÓW OPADOWYCH Z TERENU UL.B.CHROBREGOWOŚRL.KK.6223-10/201021-04-2010 14:1522-04-2010 07:11Starostwo Powiatowe w Goleniowie
2010/B/0015DECYZJA W SPRAWIE UMORZENIA POSTĘPOWANIA O POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA WPROWADZENIE OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z CZĘŚCI TERENU PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY DZ. 94/15; 94/12; 103; 104; 106; 108 DO RZEKI INY ORAZ BUDOWĘ CZERPNI WODY NA RZECE INIE I POBÓR WODY DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCHWOŚRL.KK.6223-15/201021-04-2010 14:5022-04-2010 07:11Starostwo Powiatowe w Goleniowie
435/2020DecyzjaWOS.6323.202.2020.PŁG07-04-2021 10:0007-04-2021 10:00Starostwo Powiatowe w GoleniowieStarosta Goleniowski
2009/B/0013Decyzja na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówWOŚRL.EP.7611-08/200917-07-2009 12:3923-09-2009 07:24Starostwo Powiatowe w Goleniowie
z 166