Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3795
z 380
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
174/2011WniosekOŚROL.6341.14.2011.AS17-01-2012 10:4617-01-2012 10:46Starostwo Powiatowe w ElbląguTrans Company Sp. z o.o.
155/2011decyzja - pozwolenieOŚROL.6220.3.2011.MK17-01-2012 11:0117-01-2012 11:01Starostwo Powiatowe w ElbląguStarosta Elbląski
2010/A/0015wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego, usytuowanego w Kiersitach na działce nr 4/35, obręb Krupin w ilości Qmax d=33 m3/d Qmax h=3 m3/h oraz odprowadzanie wód popłucznych do rowu melioracyjnego na działce nr 4/36,w zlewni jeziora Korsun w ilości 1,9m3 na jeden filtrocykl, co dwa tygodnieOŚROL-VI-6223-5wody podz./1016-03-2010 11:2616-03-2010 10:34Starostwo Powiatowe w Elblągu
2010/B/0045Decyzja zezwalajaca firmie - Zakład Wielobranżowy Henryk Woźnowski, ul. Malinowa1, 14-400 Pasłęk, na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne (o rodzaju i kodzie odpadów wyszczególnionym w niniejszej dycyzji)OŚROL-III-7647-28/1024-06-2010 10:5724-06-2010 09:05Starostwo Powiatowe w Elblągu
2010/B/0031Decyzja zezwalajaca usunięcie n/w drzew rosnących na terenie działki nr 67, obręb Ząbrowiec tj. wierzba-3szt., klon-1szt., jesion-1szt., dzika śliwa-1szt., czarny bez-1szt.)OŚROL-IV-6132-17/1016-04-2010 14:1016-04-2010 12:25Starostwo Powiatowe w Elblągu
2009/A/0003wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Obiekt w Nowakowie 4 c 82-300 ElblągOŚROL-III-7647-17/0910-04-2009 08:3810-04-2009 06:46Starostwo Powiatowe w Elblągu
137/2011zgłoszenieOŚROL.6221.21.201117-01-2012 11:1017-01-2012 11:10Starostwo Powiatowe w ElbląguPTK Centertel Spółka z o.o.
2009/A/0001usunięcie drzew z gruntów stanowiących własność komunalnąOŚROL-IV-6132-14/0930-03-2009 12:4930-03-2009 11:05Starostwo Powiatowe w Elblągu
2009/E/0001informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami07-04-2009 12:2307-04-2009 10:31Starostwo Powiatowe w Elblągu
2009/A/0008wniosek o usunięcie wierzby kruchej i topoli czarnej rosnącej na wale przeciwpowodziowym na działce nr 3/4 w obręśbie ęzina oraz wierzby kruchej rosnącej na działce nr 2/3 w obębie Jezioro Drużno oraz 100 m2 zakrzaczeń z działki nr 137 w obrębie BogaczewoOŚROL-IV-6132-17/0905-05-2009 09:5005-05-2009 08:11Starostwo Powiatowe w Elblągu
z 380