Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3630
z 363
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/B/00201. udzielono pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego, zlokalizowanego na działce nr 11/4 w miejscowości Jankowo, gmina Rychliki 2. udzielono pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanej na terenie działki nr 11/4, sklarowanych w odstojnkiu wód popłucznych do stawu na działce nr 12/12 za zgodą właściciela, a następnie do rowu melioracyjnego 3 ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej dla studni głębinowej łącznie ze Stacją Uzdatniania Wody na działce nr 11/4 w miejscowości Jankowo, gmina Rychliki o kształcie prostokąta i wymiarach 15 m x 20 mOŚROL-II-6223-5-wody podziemne/0902-06-2009 10:1802-06-2009 08:40Starostwo Powiatowe w Elblągu
Infoos/140/20/37223A/20061.Uchylenie pozwolenia wodnoprawnego:decyzja Starosty Elbląskiego nr OŚROL-II-6224-9-pow. wydana dnia 20.10.2005 r.; 2. Wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na: -piętrzenie wody w doprowadzalniku nr 1 w km 0+380 do 0+046, poprzez wykonanie typowego przepustu PP-1Q 60 cm, dł. 8,0 m, celem napełnienia do rzędnej 0,45m npm trzech projektowanych stawów rybnych na polderze melioracyjnym nr 58 Nowe Pole - o następujących parametrach: zbiornik nr 1:1,32 ha i pojemność Vuż= 9,240 m3; zbiornik nr 2: 0,8112 ha i pojemność Vuż=3,645m3; zbiornik nr 3: 3,6247 ha i pojemność Vuż=25 340 m3 -pobór wody jednorazowo do napełnienie stawów w ilości 38.225 m3 oraz pobór wody do uzupełnień parowania w ilości 58 620 m3/rok, -wykonanie akweduktu Q 315 mm z rur plastikowych, doprowadzającego wodę, -wykonanie mostu rolniczego.OŚROL-II-6224-1-piętrzenie wód i MEW/200609-01-2006 00:0009-01-2006 00:00Starostwo Powiatowe w ElbląguGospodarstwo Rolne, Alicja Kowzan      
Infoos/OROL-/37223B/20061.Uchylenie pozwolenia wodnoprawnego:decyzja Starosty Elbląskiego nr OŚROL-II-6224-9-pow. wydana dnia 20.10.2005 r.; 2. Wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na: -piętrzenie wody w doprowadzalniku nr 1 w km 0+380 do 0+046, poprzez wykonanie typowego przepustu PP-1Q 60 cm, dł. 8,0 m, celem napełnienia do rzędnej 0,45m npm trzech projektowanych stawów rybnych na polderze melioracyjnym nr 58 Nowe Pole - o następujących parametrach: zbiornik nr 1:1,32 ha i pojemność Vuż= 9,240 m3; zbiornik nr 2: 0,8112 ha i pojemność Vuż=3,645m3; zbiornik nr 3: 3,6247 ha i pojemność Vuż=25 340 m3 -pobór wody jednorazowo do napełnienie stawów w ilości 38.225 m3 oraz pobór wody do uzupełnień parowania w ilości 58 620 m3/rok, -wykonanie akweduktu Q 315 mm z rur plastikowych, doprowadzającego wodę, -wykonanie mostu rolniczego.OŚROL-II-6224-1-piętrzenie wód i MEW/200609-01-2006 00:0009-01-2006 00:00Starostwo Powiatowe w ElbląguStarostwo Powiatowe w Elblągu      
2010/E/0006AKTUALIZACJA ZŁOŻONEJ INFORMACJI O WYTWARZANYCH ODPADACH INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA WYTWORZONYMI ODPADAMI [POWIAT ELBLĄSKI]16-02-2010 12:0016-02-2010 11:01Starostwo Powiatowe w Elblągu
2010/E/0013Aktualizacja informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami na terenie Przedsiębiorstwa Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku11-10-2010 14:2111-10-2010 12:22Starostwo Powiatowe w Elblągu
Infoos/413/20/21833A/2005Budowa budynku warsztatowo-socjalno-biurowego, ul. Szfirowa, dz. nr 193/4, 193/6 ob. Gronowo Górne, gm.ElblągAB.A.7351-1-5/0525-01-2005 00:0025-01-2005 00:00Starostwo Powiatowe w ElbląguStogowscy Danuta i Jan      
Infoos/85/05/21833B/2005Budowa budynku warsztatowo-socjalno-biurowego, ul. Szfirowa, dz. nr 193/4, 193/6 ob. Gronowo Górne, gm.ElblągAB.A.7351-1-5/0524-02-2005 00:0024-02-2005 00:00Starostwo Powiatowe w ElbląguStarostwo Powiatowe w Elblągu      
Infoos/4433/20/4189H/2003Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków "NEVEXPOL"OŚROL-III-7640-5/200328-10-2003 00:0028-10-2003 00:00Starostwo Powiatowe w ElbląguZenona Maćkowiak      
2010/C/0001Celem opracowania jest stworzenie kompleksowego Planu gospodarki odpadami dla powiatu elbląskiego na podstawie obowiązującego ustawodawstwa.27-05-2010 12:4627-05-2010 10:49Starostwo Powiatowe w Elblągu
2009/B/0084DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WNIOSKU 3 DRZEW : 2 SZT. OLCH I 1 SZT. WIERZBYOŚROL-IV-6132-61/0901-12-2009 14:4401-12-2009 13:47Starostwo Powiatowe w Elblągu
z 363