Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2977840
z 297784
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
181/2024Decyzja zezwalająca na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do dziko występujących zwierząt podlegających ochronie gatunkowej - odstrzał redukcyjny do 40 osobników bobra europejskiego, wielokrotne niszczenie i usuwanie 50 tam bobra europejskiego.WPN.6401.6.1.2024.KJ19-04-2024 09:4419-04-2024 09:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
122/2024Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową - odstrzał redukcyjny do 40 osobników bobra europejskiego.WPN.6401.6.1.2024.KJ19-04-2024 09:4419-04-2024 09:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieGmina Rudnik
285/2024Decyzje wydawane w trybie art. 105 KpaDZP-WG.672.6.2024.MK19-04-2024 09:4219-04-2024 09:42Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
284/2024Zezwolenia na przetrzymywanie na terenie kraju roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczymDZP-WG.672.6.2024.MK19-04-2024 09:4219-04-2024 09:42Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
109/2024Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewGKVIII.6131.74.2024.BB19-04-2024 09:3919-04-2024 09:39Urząd Miejski w Nowogrodzie BobrzańskimRejonowy Zarząd Infrastruktury
186/2024Decyzja - zezwolenie na umyślne zabicie poprzez odstrzał redukcyjny do 3 osobników bobra europejskiego.WPN.6401.6.2.2024.MJS19-04-2024 09:3919-04-2024 09:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
72/2024Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową - odstrzał bobra europejskiego.WPN.6401.6.2.2024.MJS19-04-2024 09:3819-04-2024 09:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieGmina Siemień
5/2023Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoNP.6220.3.2023.PS19-04-2024 09:3719-04-2024 09:37Urząd Miejski w ZawadzkiemKIK ECO LAB Przemysław Kruk
6/2023postanowienie o podjęciu z urzędu postępowaniaNP.6220.3.2023.PS19-04-2024 09:3719-04-2024 09:37Urząd Miejski w ZawadzkiemBurmistrz Zawadzkiego
2/2023wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachNP.6220.3.2022.PS19-04-2024 09:3719-04-2024 09:37Urząd Miejski w ZawadzkiemBielany Solar Sp. z o.o.
z 297784