Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 28
z 3
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2/2015Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 434 zlokalizowanej we wsi SowinPD.6721.3.201202-10-2015 09:0802-10-2015 09:08Urząd Gminy ŁambinowiceBiuro Urbanistyczno - Architektoniczne "ARPLAN" Sp.z o.o
1/2015Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ŁambinowicePD.6720.1.201202-10-2015 09:0902-10-2015 09:09Urząd Gminy ŁambinowiceWójt Gminy Łambinowice
1/2014Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, ul. Gen. Zawadzkiego, ul. MickiewiczaPD.6721.18.201302-10-2015 09:1002-10-2015 09:10Urząd Gminy ŁambinowiceWójt Gminy Łambinowice
35/2015Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ŁambinowicePD. 6720.1.201501-12-2015 15:2101-12-2015 15:21Urząd Gminy ŁambinowiceWójt Gminy Łambinowice
2/2016Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 434 zlokalizowanej we wsi Sowin.Nr PD.6721.3.201219-04-2016 11:3119-04-2016 11:31Urząd Gminy ŁambinowiceBiuro Urbanistyczno - Architektoniczne "ARPLAN" Sp.z o.o
4/2016decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Eksploatacja udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego przez Odkrywkowy Zakład Górniczy "Malerzowice Wielkie II" w MalerzowicachOŚM.6220.02.201519-04-2016 12:2219-04-2016 12:22Urząd Gminy ŁambinowiceWójt Gminy Łambinowice
3/2016decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Bielice"OŚM.6220.07.2014.WM19-04-2016 12:2619-04-2016 12:26Urząd Gminy ŁambinowiceWójt Gminy Łambinowice
1/2016decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1532 O na odcinku Korfantów - GrabinOŚM.6220.08.2015.WM19-04-2016 12:3119-04-2016 12:31Urząd Gminy ŁambinowiceWójt Gminy Łambinowice
5/2016decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachOŚM.6220.09.2014.WM19-04-2016 12:4419-04-2016 12:44Urząd Gminy ŁambinowiceWójt Gminy Łambinowice
6/2016decyzja: instalacja do naziemnego magazynowania oleju napedowegoOŚM.6220.02.2016.WM22-07-2016 13:3422-07-2016 13:34Urząd Gminy ŁambinowiceWójt Gminy Łambinowice
z 3