Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 686
z 69
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
39/2019DECYZJA o środowiskowych uwarunkowania DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA „BUDOWIE ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 3 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, NA DZIAŁKACH OZNACZONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW NR 128, 129 W OBRĘBIE GEODEZYJNYM RZECZYCA, GMINA RZECZYCA”,UG-RGO.6220.14.2019.MW20-12-2019 14:3520-12-2019 14:35Urząd Gminy w RzeczycyWójt Gminy Rzeczyca
14/2019DecyzjaUG-RGO.6220.10.2019.MW31-10-2019 15:1631-10-2019 15:16Urząd Gminy w RzeczycyWójt Gminy Rzeczyca
13/2020DecyzjaUG-RGO.6131.20.2020.MW04-06-2020 13:2804-06-2020 13:28Urząd Gminy w RzeczycyMarka Kaźmierczyka Wójta Gminy Rzeczyca
6/2020DecyzjaUG-RGO.6131.42.2019.MW24-02-2020 13:5424-02-2020 13:54Urząd Gminy w RzeczycyMarka Kaźmierczyka Wójta Gminy Rzeczyca
5/2020DecyzjaUG-RGO.6131.44.201921-02-2020 07:5721-02-2020 07:57Urząd Gminy w RzeczycyWójt Gminy Rzeczyca
31/2019DecyzjaUG-RGO.6131.43.2019.MW31-10-2019 15:1331-10-2019 15:13Urząd Gminy w RzeczycyWójt Gminy Rzeczyca
34/2019Decyzja na usunięcie 2 szt. drzew rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 4310E Zawady – Rzeczyca – gr. woj. maz. - (Domaniewice) w miejscowości RzeczycaUG-RGO.6131.38.2019.MW31-10-2019 15:1331-10-2019 15:13Urząd Gminy w RzeczycyWójt Gminy Rzeczyca
153/2016Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko „Przebudowa części tuczarni polegającej na zmianie technologii chowu ze ściółkowego na bezściółkowy”.UG-RGO.6220.9.2016.EKS30-12-2016 11:2830-12-2016 11:28Urząd Gminy w RzeczycyWójt Gminy Rzeczyca
19/2014Decyzja o umorzeniu opłaty za wycinkę drzew na działce 1157/7 położonej w RzeczycyUG-RGO.6131.45.2014.MB01-12-2015 13:4901-12-2015 13:49Urząd Gminy w RzeczycyWójt Gminy Rzeczyca
22/2014Decyzja o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew/krzewówUG-RGO.6131.43.2014.MB01-12-2015 13:4901-12-2015 13:49Urząd Gminy w RzeczycyWójt Gminy Rzeczyca
z 69