Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2809
z 281
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2007/A/0001Wydanie decyzji zatwierdzającej program gosopdarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi podczas prac związanymi o usługi serwisowo-budowlane oraz prace związane z czyszczeniem rur, kanalizacji, separatorów w obrębie gmin Powiatu RybnickiegoOś-7627/58/0604-01-2007 15:2304-01-2007 15:41Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/A/0005Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebzepiecznymi zawierającymi azbestOś-7627/1/0722-01-2007 11:0525-01-2007 09:20Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/A/0013pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z kanalizacji deszczowej na ulicy Cystersów w Rybniku wraz z wykonaniem wylotu projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu przydrożnegoOś-6223/5/0715-03-2007 13:4716-03-2007 10:26Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/A/0015pozwolenie wodnoprawne dla inwestycji :Boisko sportowe dla LKS "Dąb" Dębieńsko z zapleczem przy ul. Asnyka, Bełkowskiej w Czerwionce-Leszczynach - wykonanie urządzeń do wprowadzenia ścieków deszczowych do ziemi i wprowadzanie ich w ilości 31,1 l/s z terenu projektowanego boiska do piłki nożnej dla LKS DĄB Dębieńsko wraz z zapleczemOś-6223/8/0715-03-2007 14:1116-03-2007 10:26Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/B/0007pobór wody podziemnej w ilości Qhmax= 5,0 m3/h (Qśrdob= 120 m3/d), z ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w Żorach, o ustalonych zasobach eksploatacyjnych w ilości Qe= 5,0 m3/h, określonych w dokumentacji hydrogeologicznej przyjętej bez zastrzeżeń przez Prezydenta Miasta Rybnika zawiadomieniem Nr EkIII-7530/00014/05 z dnia 29.06.2006 r. Woda z ujęcia wykorzystywana będzie do podlewania zieleni parkowej oraz do okresowego uzupełniania wody w stawie parkowym w Parku „Piaskownia” w Żorach. 2. wykonanie urządzenia wodnego tj. studni wierconej S-2 o średnicy Ø 160 mm, głębokości 30,0 m ppt, wydajności Qhmax= 5,0 m3/h i depresji s = 2,5 m, z obudową w postaci kręgu betonowego, położonej przy skrzyżowaniu ul. Bocznej z ul. Gichta w Żorach, na działce Nr 258/2, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Nadleśnictwa Rybnik.Oś-6223/2/0716-03-2007 11:5416-03-2007 11:24Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/B/0008pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wykonanie urządzeń wodnychOś-6223/3/0716-03-2007 12:0116-03-2007 11:24Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/B/0003zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z z terenu Szkoły Podstawowj im. Ludwika Holesza w Świerklanach Górnych na działce nr 167/22 stanowiacej własność Gminy ŚwierklanyOś-6131/3/0716-03-2007 12:0416-03-2007 11:24Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/B/0004zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu Przedszkola nr 7 na działce nr 1340/80, której właścicielem jest Gmina i Miasto Czerwionka - LeszczynyOś-6131/4/0716-03-2007 12:1416-03-2007 11:24Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/B/0005zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działek nr 636/137 , 635, km 4 dod. 1 obręb SuminaOś-6131/5/0716-03-2007 12:1816-03-2007 11:24Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/B/0006zezwolenie na usunięcie drzew z terenu: Szkoły Podstawowej w Świerklanach Górnych nr działki 167/22 pas drogi przy ul. Powstańców nr działki 548/116 pas drogi przy ul. W Warneńczyka nr działki 785/179Oś-6131/6/0716-03-2007 12:2016-03-2007 11:24Starostwo Powiatowe w Rybniku
z 281