Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2860574
z 286058
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
694/2023Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) - Wielopole31-03-2023 16:1031-03-2023 16:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachBiuro Doradztwa Ekologicznego i Inwestycyjnego Sp. z o.o.
693/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) - WielopoleWOOS.420.13.2023.AM31-03-2023 16:1031-03-2023 16:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPolskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,*******
452/2023Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Rozbudowa ulicy Działkowej, Majowej oraz Polnej w Krzeszowicach.”OP.670.99.2023.GZ31-03-2023 15:3831-03-2023 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieBurmistrz Miasta i Gminy Krzeszowice
453/2023Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na umyślne chwytanie, niszczenie innych schronień oraz przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania w inne miejsca, ryb należących do gatunków: śliz pospolity (Barbatula barbatula), brzanka [Barbus peloponnesius, (B. carpthicus, B. meridionalis)] i głowacz pręgopłetwy (Cottus poecilopus).OP.6401.91.2023.GZ31-03-2023 15:3831-03-2023 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePGW Wody Polskie Nadzór Wodny Sucha Beskidzka
454/2023Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na umyślne chwytanie, niszczenie innych schronień oraz przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania w inne miejsca, ryb należących do gatunków: śliz pospolity (Barbatula barbatula) i brzanka [Barbus peloponnesius, (B. carpthicus, B. meridionalis)].OP.6401.92.2023.GZ31-03-2023 15:3831-03-2023 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePGW Wody Polskie Nadzór Wodny Sucha Beskidzka
455/2023Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zniszczenie, usunięcie lub uszkodzenie po jednym gnieździe ptaków należących do następujących gatunków: sroka (Pica pica), kos (Turdus merula), sierpówka (Streptopelia decaocto), wrona siwa (Corvus corone) i kwiczoł (Turdus pilaris), umyślne uniemożliwianie im dostępu do schronień oraz umyślne płoszenie lub ich niepokojenie w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, a także na umyślne chwytanie oraz przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca co najmniej 300 osobników ślimaka winniczka (Helix pomatia)OP.6401.99.2023.GZ31-03-2023 15:3831-03-2023 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieKG GROUP Sp. z o.o.
456/2023Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zniszczenie jednego gniazda wiewiórki (Sciurus vulgaris)OP.6401.100.2023.GZ31-03-2023 15:3831-03-2023 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieDWK Developer Waszkiewicz & Kępa Sp.j.
457/2023Zezwolenie na rozbiórkę tam bobrowychST-II.6401.19.2023.DKo31-03-2023 15:3831-03-2023 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
448/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na rozbiórkę tam bobrowychST-II.6401.19.2023.DKo31-03-2023 15:3831-03-2023 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nowym Sączu
676/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i gniazd ptaków, w związku z wycinką drzewa, rosnącego na działce nr 86/46, obręb 0002 Bogucice-Zawodzie, przy ul. Ceglanej w KatowicachWPN.6401.258.2023.KB31-03-2023 15:3731-03-2023 15:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachKraków Zielony Złocień Sp z o.o.,*******
z 286058