Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2819879
z 281988
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
2000/2022Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kuźnia Raciborska – etap IWOOŚ.410.509.2022.AB30-11-2022 15:0530-11-2022 15:05Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
231/2022Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewówIS-ROS.6131.6.56.202230-11-2022 15:0230-11-2022 15:02Urząd Miasta ŻoryPrezydent Miasta Żory
208/2022Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewówIS-ROS.6131.6.56.202230-11-2022 15:0230-11-2022 15:02Urząd Miasta Żory*******
1999/2022Opinia do projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom”WOOŚ.410.534.2022.PB30-11-2022 15:0230-11-2022 15:02Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1636/2022Wniosek o zezwolenie na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania wróbla zwyczajnego (Passer domesticus) i mazurka (Passer montanus)OP-I.6401.371.2022.AF30-11-2022 15:0130-11-2022 15:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieWspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Podzamcze 20
1664/2022Decyzja zezwalająca na zniszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania wróbla zwyczajnego (Passer domesticus) i mazurka (Passer montanus)OP-I.6401.371.2022.AF30-11-2022 15:0130-11-2022 15:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1665/2022Wniosek o zezwolenie na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku jerzyka (Apus apus) i nietoperzy (Chiroptera sp.)OP-I.6401.379.2022.AF30-11-2022 15:0130-11-2022 15:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieSpółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”
1998/2022Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującego cztery obszary w rejonach ulic: Energetyków, Żołędziowej, Ogrodowej i Radziejowskiej (MPZP 66)WOOŚ.410.538.2022.PB30-11-2022 15:0130-11-2022 15:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1997/2022Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gminie Świerklaniec obejmującego sołectwo Nowe ChechłoWOOŚ.410.527.2022.MM30-11-2022 14:5830-11-2022 14:58Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1983/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedliska i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzewa, rosnącego na działce nr 2621/70, przy ul. Folwareckiej w ŻorachWPN.6401.673.2022.MS130-11-2022 14:5530-11-2022 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGmina Miejska Żory
z 281988