Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2959237
z 295924
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
174/2024Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Grotniki, gmina Włoszakowice wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoWOO-III.410.29.2024.PW22-02-2024 11:4422-02-2024 11:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRDOŚ w Poznaniu
174/2023Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, pn.: Budowa lewego wału na rzece Stradomce w km 17+400-17+800 oraz 17+800-18+400 Przebudowa lewego wału na Stradomce w km 16+000-17+400, Adres zamierzenia budowlanego: miejscowości: Kobylec, Łapanów, Wolica oraz Boczów, gmina Łapanów, powiat bocheński, województwo małopolskie,WI-VI.7840.1.2.202322-02-2024 11:4322-02-2024 11:43Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie*******
39/2024Brak możliwości załatwienia sprawy w terminieOiSO.6220.4.2021.MD22-02-2024 11:4322-02-2024 11:43Urząd Gminy CzernicaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
176/2024Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic 27 Stycznia, Łomnickiej i stacji uzdatniania wody wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoWOO-III.410.50.2024.PW22-02-2024 11:4222-02-2024 11:42Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRDOŚ w Poznaniu
120/2024Postanowienia w sprawie zażalenia na postanowienie RDOŚ w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000DOA-WPPOH. 43.47.2021.MW.122-02-2024 11:3722-02-2024 11:37Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
2129/2023wniosek o zezwolenie na niszczenie siedliska dzięcioła dużegoWST.6401.538.2023.MT22-02-2024 11:3422-02-2024 11:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuWójt Gminy Ostrowite
154/2024zezwolenie na niszczenie siedliska dzięcioła dużegoWST.6401.538.2023.MT22-02-2024 11:3422-02-2024 11:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
188/2024WNIOSEK o wydanie zezwolenia na fotografowanie, filmowanie lub obserwacje mogące powodować płoszenie lub niepokojenie osobników bociana czarnego, błotniaka stawowego, kani rudej, kobuza, płomykówki, pójdźki oraz żołny, w celu wykonania dokumentacji fotograficznej obrazującej walory przyrodnicze województwa lubuskiego (gminy Słońsk, Skwierzyna, Kłodawa, Santok, Deszczno).WPN.6401.105.2024.AK22-02-2024 11:3422-02-2024 11:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.*******
189/2024WNIOSEK o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania; niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd jerzyków, wróbli, mroczków późnych, w związku z planowaną termomodernizacją budynków Internatu Chemika przy ul. Czereśniowej w Gorzowie Wielkopolskim.WPN.6401.125.2024.AK22-02-2024 11:3422-02-2024 11:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Miasto Gorzów Wlkp.
190/2024WNIOSEK o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania; niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd jerzyków, w związku z planowaną termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Dobrej w Gorzowie Wielkopolskim (działka o numerze ewidencyjnym 349 obręb 0009 Wieprzyce).WPN.6401.126.2024.AK22-02-2024 11:3422-02-2024 11:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Miasto Gorzów Wlkp.
z 295924