Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1801
z 181
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2007/A/0001budowa myjni ręcznej na dz. nr 125 przy ul. Barcińskiej 8 w PakościKIO 7610-10/0718-04-2007 11:1019-04-2007 07:51Urząd Miejski w Pakości
2007/B/0001budowa myjni ręcznej na dz. nr 125 przy ul. Barcińskiej 8 w PakościKIO 7610-10/0719-04-2007 09:5919-04-2007 08:09Urząd Miejski w Pakości
2007/A/0002Przebudowa ulic Cmentarnej, Mikołaja, Mogileńskiej i drogi na osiedlu mieszkaniowym do ul. Jankowskiej w PakościKIO 7610-13/0719-04-2007 10:0619-04-2007 08:09Urząd Miejski w Pakości
2007/B/0002Przebudowa ulic Cmentarnej, Mikołaja, Mogileńskiej i drogi na osiedlu mieszkaniowym do ul. Jankowskiej w PakościKIO 7610-13/0716-05-2007 11:5504-06-2007 08:15Urząd Miejski w Pakości
2007/A/0003Zmiana pozwolenia zintergowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. GiebniaKIO 7610-15/0716-05-2007 12:0404-06-2007 08:15Urząd Miejski w Pakości
2007/E/0001Raport o oddziaływaniu na środowisko składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Giebni, gm. Pakość16-05-2007 12:2204-06-2007 08:15Urząd Miejski w Pakości
2007/E/0002Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Myjnia samochodowa w Pakości04-06-2007 10:3304-06-2007 08:37Urząd Miejski w Pakości
2007/A/0004Budowy 2 elektrowni wiatrowych w prognozowanym okresie czasu inwestycji, na działce nr 9/4, 9/3, 15/1 i 14, 7 ( tylko zjazd z drogi) położonych w m. Wielowieś, gm. Pakość wraz z przyłączeniową linią energetyczną SN przebiegającą przez działkę 15/1KIO 7610-16/0706-06-2007 10:3206-06-2007 08:37Urząd Miejski w Pakości
2007/B/0003Przebudowa ulic Cmentarnej, Mikołaja, Mogileńskiej i drogi na osiedlu mieszkaniowym do ul. Jankowskiej w PakościKIO 7610-13/0711-06-2007 11:0011-06-2007 09:05Urząd Miejski w Pakości
2007/B/0004budowa myjni ręcznej na dz. nr 125 przy ul. Barcińskiej 8 w PakościKIO 7610-10/0719-06-2007 12:0319-06-2007 10:06Urząd Miejski w Pakości
z 181