Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2936247
z 293625
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
45/2023zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - osoba fizycznaKS.6131.48.202307-12-2023 14:0607-12-2023 14:06Urząd Miasta Garwolin*******
105/2023sprawozdanie z realizacji POP i działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiejOŚ.0640.6.202307-12-2023 14:0507-12-2023 14:05Starostwo Powiatowe w TucholiStarosta Tucholski
325/2023Wniosek na wycinkę drzew lub krzewówOS.613.1.174.2023.EK07-12-2023 14:0507-12-2023 14:05Starostwo Powiatowe w WejherowieBurmistrz Miasta Rumi
44/2023zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - osoba fizycznaKS.6131.46.202307-12-2023 14:0507-12-2023 14:05Urząd Miasta Garwolin*******
455/2023Zgłoszenie instalacji energetycznego spalania paliw o łącznej nominalnej mocy cieplnej 3,959 MW, zlokalizowanych na terenie fermy drobiu w Mokrej.DOŚ-RPŚ.7221.3.11.2023.NG07-12-2023 14:0207-12-2023 14:02Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego*******
56/2023Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 551, ulica 3 Maja w Chełmży (działka ewidencyjna nr 359 z obrębu 09).GKM.6131.41.202307-12-2023 14:0107-12-2023 14:01Urząd Miasta ChełmżyZarząd Dróg Wojewódzkich
71/2023Zezwolenie na usunięcie trzech drzew zlokalizowanych przy ul. 3 Maja w Chełmży – droga wojewódzka nr 551 (działka geodezyjna nr 359 z obrębu 9) - Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu.GKM.6131.41.202307-12-2023 14:0107-12-2023 14:01Urząd Miasta ChełmżyBurmistrz Miasta Chełmży
303/2023wniosek o wydanie zgody nna niszczenie dwóch gniazd/miejsc lęgowych jerzyka Apus apus, pięciu gniazd/miejsc lęgowych wróbla Passer domesticus oraz trzech gniazd/miejsc lęgowych oknówki Delichon urbicum zlokalizowanych na budynku przy ul. Senatorskiej 3-21 w WałbrzychuWPN.6401.239.202307-12-2023 14:0007-12-2023 14:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu,Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu
302/2023zezwolenie na niszczenie dwóch gniazd/miejsc lęgowych jerzyka Apus apus, pięciu gniazd/miejsc lęgowych wróbla Passer domesticus oraz trzech gniazd/miejsc lęgowych oknówki Delichon urbicum zlokalizowanych na budynku przy ul. Senatorskiej 3-21 w WałbrzychuWPN.6401.239.2023.SM07-12-2023 14:0007-12-2023 14:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
278/2023wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instancji do chowu drobiu powyżej 40 000 stanowisk, zlokalizowanej na Fermie Drobiu w Bronowie (działka nr 259/2 i 259/1, obręb Bronów)DOS-I-II.7222.9.2023.IMz07-12-2023 13:5807-12-2023 13:58Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoUrząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
z 293625