Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2691659
z 269166
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
58/2021Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewówOŚ.6131.47.202128-10-2021 13:1828-10-2021 13:18Starostwo Powiatowe w ŚwidwinieWójt Gminy Sławoborze
302/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew z terenu działki o nr ewid.: 64 obręb: 7 miasta Kostrzyn nad Odra.OŚ.613.200.202128-10-2021 13:1728-10-2021 13:17Starostwo Powiatowe w Gorzowie WielkopolskimBurmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
79/2021Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Drawsko Nadleśnictwo, gm. Drawsko wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na działce/działkach o nr ew.: 30/1 w obrębie Drawsko Nadleśnictwo’’BD.ZZŚ.2.435.63.2021.AK28-10-2021 13:1628-10-2021 13:16Urząd Gminy w DrawskuDyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
170/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw LNG przewidzianej do realizacji na działce o nr geod. 105/15, obręb BiałężyceWGA.6220.60.202128-10-2021 13:1628-10-2021 13:16Urząd Miasta i Gminy we WrześniShell Polska Sp. z o.o.
122/2021Zezwolenie na usunięcia 1 szt. klona zwyczajnego i 1 szt. lipy drobnolistnej z terenu dz. nr 74/1 w miejscowości Mikoszewo.4913.21.DG28-10-2021 13:1528-10-2021 13:15Urząd Gminy w Stegnie*******
92/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia 1 szt. klona zwyczajnego i 1 szt. lipy drobnolistnej z terenu dz. nr 74/1 w miejscowości Mikoszewo.4913.21.DG28-10-2021 13:1528-10-2021 13:15Urząd Gminy w Stegnie*******
18/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięciaŚR.6220.3.202128-10-2021 13:1528-10-2021 13:15Urząd Miejski w BukownieZGH "Bolesław"
301/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu działki o nr ewid.: 398/1 obręb: Lubiszyn gm. Lubiszyn.OŚ.613.206.202128-10-2021 13:1428-10-2021 13:14Starostwo Powiatowe w Gorzowie WielkopolskimWójt Gminy Lubiszyn
300/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 drzew z terenu działki o nr ewid. 314/42 obręb: Witnica gm. Witnica.OŚ.613.193.202128-10-2021 13:1128-10-2021 13:11Starostwo Powiatowe w Gorzowie WielkopolskimBurmistrz Miasta i Gminy Witnica
48/2021wniosek o wydania zezwolenia na usunięcie drzewBŚ.613.41.2021.EC28-10-2021 13:1028-10-2021 13:10Starostwo Powiatowe w KolnieSzkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach
z 269166