Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2688052
z 268806
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
876/2021Wniosek o zezwolenie na usunięcie siedliska, w związku z wycinką drzewa z gatunku wierzba krucha w Ustroniu przy ul. Kuźniczej oraz usunięcie gniazda w związku z wycinką drzewa z gatunku świerk pospolity w Ustroniu przy ul. BrodyWPN.6401.378.202119-10-2021 11:1719-10-2021 11:17Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachBurmistrz Miasta Ustroń
841/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie gniazd ptasich w związku z wycinką drzew w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiellońska od skrzyżowania z ulicą 1 Maja" na dz. 4511, 4240, 4378, 4059, 4071, obręb 0011 w Sosnowcu.WPN.6401.345.202119-10-2021 11:1719-10-2021 11:17Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGmina Sosnowiec
58/2021Karta informacyjna przedsięwzięcia na przebudowę drogi powiatowej nr 3193D od miejscowości Błotnica do drogi krajowej nr 46 km 17 + 048 - 19 + 213.GK.6220.5.202119-10-2021 11:1519-10-2021 11:15Urząd Miejski w Złotym StokuZarząd Dróg Powiatowych
67/2021Opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3193D od miejscowości Błotnica do drogi krajowej nr 46, km. 17+048 – 19 + 213”.ZNS.9022.5.31.202119-10-2021 11:1519-10-2021 11:15Urząd Miejski w Złotym StokuPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
57/2021Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3193D od miejscowości Błotnica do drogi krajowej nr 46 km 17 + 048 - 19 + 213.GK.6220.5.202119-10-2021 11:1519-10-2021 11:15Urząd Miejski w Złotym StokuZarząd Dróg Powiatowych
68/2021Opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3193D od miejscowości Błotnica do drogi krajowej nr 46, km. 17+048 – 19 + 213”.WOOŚ.4220.665.2021.AP.219-10-2021 11:1519-10-2021 11:15Urząd Miejski w Złotym StokuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
72/2021Opinia, że dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3193D od miejscowości Błotnica do drogi krajowej nr 46 km 17+048 - 19+213" nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.WR.ZZŚ.4.435.135.2021.JP19-10-2021 11:1519-10-2021 11:15Urząd Miejski w Złotym StokuPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie
42/2021Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: „ Budowa drogi gminnej nr 030415C w m. Mszano o długości około 1200 m ”, na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 4 października 2021 r. znak: WOO.4220.136.2021.DK.7 .MS-16/01/.202119-10-2021 11:1219-10-2021 11:12Gmina LnianoM Studio Maciej Wojnowski
43/2021Postanowienie Wójta Gminy Lniano o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 31/2 w miejscowości Ostrowite, gmina Lniano ”.IOŚiR.6220.2.11.202119-10-2021 11:1219-10-2021 11:12Gmina LnianoWójt Gminy Lniano
44/2021Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: IOŚiR.6220.2.11.2021 z dnia 14.10.2021 r.,o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: „ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 31/2 w miejscowości Ostrowite, gmina Lniano ”.IOŚiR.6220.2.12.202119-10-2021 11:1219-10-2021 11:12Gmina LnianoWójt Gminy Lniano
z 268806