Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2664022
z 266403
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
413/2021Decyzja orzekająca o zmianie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 2 marca 2018 r., znak WSI znak WSI.4700.7.2017.KN, zmienionej decyzją tut. Organu z 20 sierpnia 2018 r., znak WSI.4700.1.2018.KN, i z 4 marca 2020 r., znak WSI.4700.3.2020.KN, stanowiącej pozwolenie na wytwarzanie odpadów powstających w wyniku eksploatacji instalacji tj. linii kolejowych, a także połączonych z nimi technologicznie stacjonarnych urządzeń technicznych i obiektów budowlanych, prowadzonych przez Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu, z siedzibą przy ul. 3 Maja 16 w SosnowcuWSI.4700.1.202103-08-2021 14:5103-08-2021 14:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
764/2021udzielenie koncesji nr 222/93 na wydobywanie ropy naftowej ze złoża "Jastrząbka Stara"03-08-2021 14:5003-08-2021 14:50Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
1507/2018Wniosek o zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (dalej RDOŚ) z 2 marca 2018 r., znak WSI.4700.7.2017.KN, stanowiącej pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów powstających w wyniku eksploatacji instalacji prowadzonych przez Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu, z siedzibą przy ul. 3 Maja 16 w Sosnowcu, na działkach, do których tytułem prawnym dysponują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., położonych na obszarze województwa śląskiego i będących terenami zamkniętymiWSI.4700.1.2018.KN03-08-2021 14:4903-08-2021 14:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu
1157/2021Opinia sporządzona dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bratian, przedłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WOOŚ.410.94.2021.AD03-08-2021 14:4703-08-2021 14:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
1158/2021Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku chrząszcza - pachnicy dębowej w związku z wycinką drzew rosnących przy DK 63 od km 1+688 do km 18+040.WOPN.6401.3.14.202103-08-2021 14:4703-08-2021 14:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
1159/2021Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków porostów zlokalizowanych na 1 drzewie rosnącym w pasie drogowym drogi gminnej w msc. Łozy, gmina Płoskinia.WOPN.6400.111.202103-08-2021 14:4703-08-2021 14:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieUrząd Gminy Płoskinia
1160/2021Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków porostów występujących na 15 drzewach rosnących w ciągu dróg powiatowych Nr 1164N, 1193N, 1195N, 1199N, 1920N, 1401N, na terenie gminy Miłakowo.WOPN.6400.112.202103-08-2021 14:4703-08-2021 14:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieZarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
715/2021Decyzja dotycząca strefy ochronnejWOP.6442.23.2021.MP03-08-2021 14:4503-08-2021 14:45Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
716/2021Decyzja dotycząca strefy ochronnejWOP.6442.21.2021.MP03-08-2021 14:4503-08-2021 14:45Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
718/2021Decyzja zezwalająca na niszczenie siedlisk zwierzątWOP.6401.1.241.2021.MP03-08-2021 14:4503-08-2021 14:45Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z 266403