Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3773
z 378
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
512/2015Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. drenażu rozsączającego na działce nr ewid. 106/10 przy ul. Przedborskiej ; wprowadzanie do ziemi poprzez drenaż rozsączający oczyszczonych w separatorze wód opadowych i roztopowych z w/w terenu.RS-V.6341.7.2015.DM16-05-2016 11:3716-05-2016 11:37Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
104/2013Zgłoszenie instalacji do przechowywania zboża i innych płodów rolnychRS-V.6221.27.201310-10-2013 08:4610-10-2013 08:46Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
458/2012Wniosek o  wydania zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadów z uwzględnieniem transportu odpadów.RS-V.6233.32.201203-04-2014 10:4703-04-2014 10:46Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
11/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadówRS-V.6233.4.2016.JM10-02-2016 15:1710-02-2016 15:17Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
69/2019Wniosek o zmianę decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 3.08.2016r. znak: RS-V.6233.20.2016.JM w sprawie zbierania odpadów w Czarnocinie (działka nr ewid. 1767/3).GBR.6233.5.2019.JM05-11-2019 10:5405-11-2019 10:54Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
328/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w miejscowości Czarnocin, na działce nr ewid. 1767/3.RS-V.6233.20.2016.JM08-08-2016 10:3708-08-2016 10:37Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
195/2014Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 15 listopada 2010 r. znak: RS-I.6223-9/10RS-VI.6341.51.2014.WD18-06-2015 12:1618-06-2015 12:16Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimALFA Sp. z o.o.
192/2012Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiRS-V.6230.5.201203-04-2014 10:3203-04-2014 10:32Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
90/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadówRS.6233.10.2017.JM24-02-2017 13:1424-02-2017 13:14Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
634/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadówRS.6233.36.2017.JM23-02-2018 14:0023-02-2018 14:00Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
z 378