Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 116662
z 11667
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2007Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 100 mm w ul. Jagny w dzielnicy Włochy m. st. Warszawy Poświadczona kopia mapy ewidencyjnej Informacja o planowanym przedsięwzięciu Kopia poświadczona KRS Kopia wypisu z ewidencji gruntówWOS.XVI.LD.7624/9/0731-01-2007 14:4701-02-2007 08:27Urząd Miasta Stołecznego WarszawyMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
1/2012Pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrzaOŚ-IV-UI-MSK-6225-26-1102-01-2012 13:3002-01-2012 13:30Urząd Miasta Stołecznego WarszawyPrezydent m. st. Warszawy
1/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówUD-XIII-WOŚ.6131.1047.2012.MFI02-01-2013 13:5102-01-2013 13:51Urząd Miasta Stołecznego WarszawyNORMIG Sp. z o.o.
1/2014Wniosek w sprawie usunięcia drzew z pasa drogowego ul. Karolkowej w Dzielnicy Wola w Warszawie.UD-XVII-WOŚ-Z.6131.389.2013.DST02-01-2014 14:0102-01-2014 14:01Urząd Miasta Stołecznego WarszawyZarząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
1/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówUD-I-WOŚ-A.6131.203.2014.MNI02-01-2015 10:2002-01-2015 10:20Urząd Miasta Stołecznego Warszawy*******
1/2016Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewówUD-X-WOŚ.6131.186.2015.MKE05-01-2016 16:1405-01-2016 16:14Urząd Miasta Stołecznego WarszawyZarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
1/2017Decyzja odmawiająca wydania zezwolenia na usuniecie drzew z terenu nieruchomości przy ul. gen. T. Bora Komorowskiego 12/14 w Warszawie.UD-VI-WOŚ.6131.364.2016.MCZ02-01-2017 11:1902-01-2017 11:19Urząd Miasta Stołecznego WarszawyZarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
1/2019Postanowienie o odstępstwie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoOŚ-IV-UII.6220.128.2017.IOS25-02-2019 14:1925-02-2019 14:19Urząd Miasta Stołecznego WarszawyPrezydent M.St. Warszawy
1/2021Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewówUD-XVI-WOŚ.6131.214.2020.CTA04-01-2021 14:3804-01-2021 14:38Urząd Miasta Stołecznego WarszawyZARZĄD DZIELNICY WŁOCHY
10/2010Wykonanie urządzenia wodnego tj. studni o głębokości 19,0 m zlokalizowanej na działce ew nr 76 obręb 3-12-65 przy ul. Szafirowej 58 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą ww. studni, dla potrzeb parafii i objektów parafialnych i podlewania zieleni.OŚ-III-W-MWL-62100-162-1017-11-2010 12:2118-11-2010 15:17Urząd Miasta Stołecznego WarszawyPrezydent m.st. Warszawy, Biuro Ochrony środowiska
z 11667