Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 29830
z 2983
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1969/2011 Zgłoszenie instalacji kotłowni PPL „KORAL” na terenie Zakładu w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 9, 35-234 Rzeszów (kotłownia gazowa parowa – moc kotła 2000kW). SR.6222.1.6.2011.II25-10-2011 12:4314-11-2011 08:47Urząd Miasta RzeszowaPrzedsiębiorstwo Produkcji Lodów " KORAL" - Józef Koral Sp.j., Zakład Rzeszów
2066/2011 Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego - studni chłonnej na działce nr 1819/1 obr. 210 Rzeszów - Biała przy ul. Gościnnej w Rzeszowie SR.6341.84.2011.IV14-12-2011 16:3614-12-2011 16:36Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa - reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa
2081/2011 Zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na dz. nr 321 obr. 210 w pasie drogowym ul. Strażackiej w Rzeszowie. SR.6131.348.2011.III22-12-2011 07:4722-12-2011 07:47Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2018/2011 Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na dz.1557/1 obr. 219 przy ul. Paderewskiego w Rzeszowie.SR.6131.381.2011.III07-12-2011 08:2507-12-2011 08:25Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2017/2011 Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew rosnących w granicy dz. 1915/6;1923 obr. 219 przy ul. Paderewskiego w Rzeszowie.SR.6131.360.2011.III07-12-2011 08:1607-12-2011 08:16Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2007/A/0049"Budowa odcinka sieci wodociągowej o dług. 150 mb i średnicy DN 110 mm z rur PE i DN 63 mm z rur PE" na działkach o nr ewid. 486 i 508 w obr. 219 w Rzeszowie przy ul. KsiążęcejSR.II-7624/27/0724-05-2007 07:5324-05-2007 05:55Urząd Miasta Rzeszowa
2007/A/0015"Droga 2KD od ul.Staroniwskiej do budynków komunalnych ( ul. Strzelnicza) w RzeszowieSR.II-7624/15/0716-05-2007 12:3316-05-2007 12:09Urząd Miasta Rzeszowa
2007/A/0016"Droga 3 KL łącząca ulicę Krajobrazową z ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie"SR.II-7624/16/0714-02-2007 16:2819-02-2007 10:03Urząd Miasta Rzeszowa
955/2015"Koncepcja lokalizacji stref zwiększonej aktywności gospodarczej na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"19-05-2015 12:1419-05-2015 12:14Urząd Miasta RzeszowaECORYS SP. Z O.O.
688/2018"Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Rzeszowa" na lata 2018 - 2022 przyjęty uchwałą Nr LXII/1437/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 10 lipca 2018 r.SR-II.602.10.201709-11-2018 14:3609-11-2018 14:36Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa
z 2983