Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2859539
z 285954
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
53/2023Zgłoszenie instalacji niewymagających pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszeniaWOŚ.6222.2.1.202329-03-2023 14:2029-03-2023 14:20Urząd Miejski w Zawierciu*******
247/2022Wniosek - zezwolenie na usunięcie drzewa z działki nr ewid. 1380 obręb 07 - Południe.OS.613.113.202229-03-2023 14:1729-03-2023 14:17Starostwo Powiatowe w JaśleMiasto Jasło
248/2022Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzewa z działki nr ewid. 1380 obręb 07 - Południe.OS.613.113.202229-03-2023 14:1729-03-2023 14:17Starostwo Powiatowe w JaśleStarosta Jasielski
249/2022Wniosek - zezwolenie na usunięcie drzewa z działki nr ewid. 3058 obręb 07 - Południe.OS.613.114.202229-03-2023 14:1729-03-2023 14:17Starostwo Powiatowe w JaśleMiasto Jasło
250/2022Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzewa z działki nr ewid. 3058 obręb 07 - Południe.OS.613.114.202229-03-2023 14:1729-03-2023 14:17Starostwo Powiatowe w JaśleStarosta Jasielski
57/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew rosnących na działce nr 493/2, obręb Rudze, stanowiącej własność Gminy ZatorWOŚ.613.1.33.202329-03-2023 14:1529-03-2023 14:15Starostwo Powiatowe w OświęcimiuGmina Zator
740/2023Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku zwierzęcia - bobra europejskiego bytującego na działkach w obrębie Dudki, gm. Kalinowo.WSTŁ.6401.32.202329-03-2023 14:1329-03-2023 14:13Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie*******
90/2023(GK) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówGK-OD-I.6131.117.202329-03-2023 14:0429-03-2023 14:04Urząd Miasta Lublin(RSM) Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Motor"
177/2023(GK) Decyzja na usunięcie drzew lub krzewówGK-OD-I.6131.117.202329-03-2023 14:0429-03-2023 14:04Urząd Miasta LublinPrezydent Miasta Lublin
91/2023(GK) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówGK-OD-I.6131.116.202329-03-2023 14:0429-03-2023 14:04Urząd Miasta Lublin(RSM) Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Motor"
z 285954