Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2876515
z 287652
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
2482/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów zniszczenia gniazda oraz siedliska będącego obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku dzięcioła dużego, na terenie działki o nr ewid. 203, obręb Albertowsko w gminie Grodzisk Wielkopolski.WST.6401.459.2022.PC29-05-2023 14:1229-05-2023 14:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuStarostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
2495/2022Zezwolenie na odstępstwo od zakazów zniszczenia gniazda oraz siedliska będącego obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku dzięcioła dużego, na terenie działki o nr ewid. 203, obręb Albertowsko w gminie Grodzisk Wielkopolski.WST.6401.459.2022.PC29-05-2023 14:1229-05-2023 14:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2496/2022Zezwolenie na odstępstwo od zakazów zniszczenia gniazda oraz siedliska będącego obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku szpaka, na terenie działki o nr ewid. 1/2, obręb Albertowsko w gminie Grodzisk Wielkopolski.WST.6401.458.2022.PC29-05-2023 14:0829-05-2023 14:08Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2481/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów zniszczenia gniazda oraz siedliska będącego obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku szpaka, na terenie działki o nr ewid. 1/2, obręb Albertowsko w gminie Grodzisk Wielkopolski.WST.6401.458.2022.PC29-05-2023 14:0729-05-2023 14:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuStarostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
51/2023Uzupełnienie na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, do karty informacyjnej przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 159/1 w obrębie Wętfie, gmina Lniano", w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT So. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.IOŚiR.6220.305.2023.PSI WOO.4220.305.2023.PSI29-05-2023 14:0129-05-2023 14:01Gmina LnianoPCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o.
47/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 2 szt. drzew z działki nr 291/3 w m. Terebiń, gm. Werbkowice, pow. hrubieszowski.ZNŚ.6130.30.202329-05-2023 13:5929-05-2023 13:59Starostwo Powiatowe w HrubieszowieWójt Gminy Werbkowice
296/2023(PL)Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.PL-PF-I.6721.5.202229-05-2023 13:5729-05-2023 13:57Urząd Miasta LublinPrezydent Miasta Lublin
338/2023wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewówDŚ-V.7170.141.2023.DS29-05-2023 13:5729-05-2023 13:57Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoKierownik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi
2479/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazu zniszczenia siedlisk będących obszarem rozrodu, odpoczynku i żerowania kozioroga dębosza, na terenie działki o nr ewid. 149/3, obręb Lipie w gminie Piaski.WST.6401.426.2022.PC29-05-2023 13:5629-05-2023 13:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuUrząd Gminy Piaski
2498/2022Zezwolenie na odstępstwo od zakazu zniszczenia siedlisk będących obszarem rozrodu, odpoczynku i żerowania kozioroga dębosza, na terenie działki o nr ewid. 149/3, obręb Lipie w gminie Piaski.WST.6401.426.2022.PC29-05-2023 13:5629-05-2023 13:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
z 287652