Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2961637
z 296164
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
361/2024Zgłoszenie prowadzenia działań: Budowa biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków, ul. Lechicka, RybnikWPN.670.61.2024.DS29-02-2024 15:2929-02-2024 15:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
362/2024Zgłoszenie prowadzenia działań: Działania mogące zmienić warunki wodne lub wodno gruntowe przy realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 48i w Częstochowie; Etap II - Rozbudowa ul. Stefana Kisielewskiego, rozbudowa skrzyżowania ulic Stefana Kisielewskiego. Sejmowej, Ludowej wraz z rozbudową ul. Ludowej od ww. skrzyżowania do ul. Narcyzowej w Częstochowie"WPN.670.60.2024.DS29-02-2024 15:2929-02-2024 15:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach"GRAMAR" Sp. z o.o.,Prezydent Miasta Częstochowy
363/2024Zgłoszenie prowadzenia działań: Konserwacja drenaży, zapór, osuwisk i rowów opaskowych zbiornika Tresna (roboty realizowane będą na obiekcie hydrotechnicznym Zapora Wodna Tresna w m. Tresna, Żywiec, Zarzecze, Pietrzykowice, Podlesie; powiat żywiecki)WPN.670.54.2024.DS29-02-2024 15:2929-02-2024 15:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni Żywiec
364/2024Zgłoszenie prowadzenia działań: Konserwacja cieku Goczałkowickiego w km 0+000-0+750; 0+820-4+019 w m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-ZdrójWPN.670.59.2024.DS29-02-2024 15:2929-02-2024 15:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Pszczynie
3/2024Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciaII.6220.6.202229-02-2024 15:2329-02-2024 15:23Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejBurmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
209/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewOŚR.6131.440.2023.MKA29-02-2024 15:2029-02-2024 15:20Urząd Miasta OpolaSpółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu
297/2023Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewOŚR.6131.440.2023.MKA29-02-2024 15:2029-02-2024 15:20Urząd Miasta OpolaPrezydent Miasta Opola
4/2024decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachTG.6220.13.2022.JK29-02-2024 15:2029-02-2024 15:20Urząd Miejski w Krzyżu WielkopolskimBurmistrz Krzyża Wlkp.
149/2023Pozwolenie dla FLEXIDER POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych dla instalacji produkcji łączników elastycznych oraz rur falowanych do zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym w Bieruniu, przy ul. Strefowej 6.ŚR.6220.5.202329-02-2024 15:1729-02-2024 15:17Starostwo Powiatowe w BieruniuStarosta Bieruńsko-Lędziński
26/2024Zmiana pozwolenia dla TENGLONG POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych dla instalacji produkcji łączników elastycznych oraz rur falowanych do zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym w Bieruniu, przy ul. Strefowej 6.ŚR.6220.1.202429-02-2024 15:1729-02-2024 15:17Starostwo Powiatowe w BieruniuStarosta Bieruńsko-Lędziński
z 296164