Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2643006
z 264301
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
737/2021wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących gatunków zwierząt polegające na rozbiórce tamy wybudowanej przez bobry na cieku wodnym - rowie melioracyjnym zlokalizowanym w miejscowości Moszczenica przy działce nr 851/3WPN.6401.177.2021.BWo18-05-2021 10:0218-05-2021 10:02Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziGOKIS Moszczenica
738/2021wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących gatunków zwierząt polegające na likwidacji 3 stanowisk lęgowych wróbla wskutek termomodernizacji Budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie TrybunalskimWPN.6401.176.2021.BWo18-05-2021 10:0218-05-2021 10:02Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziUrząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,Biuro Inwestycji i Remontów
739/2021wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących gatunków zwierząt polegające na zaopiekowaniu się kalekim bocianem białymWPN.6401.175.2021.BWo18-05-2021 10:0218-05-2021 10:02Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
740/2021wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących gatunków zwierząt polegające na możliwości zniszczenia siedlisk i gniazd gatunków chronionych podczas prac remontowych - termomodernizacyjnych budynku nr 25 należących do Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Wartą" przy ul. Piłsudskiego w DziałoszynieWPN.6401.172.2021.BWo18-05-2021 10:0218-05-2021 10:02Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziSpółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Wartą" w Działoszynie
741/2021wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących gatunków zwierząt polegające na umyślnym chwytaniu ryb za pomocą przyrządów elektrycznych na rzece TrojanówkaWPN.6401.169.2021.BWo18-05-2021 10:0218-05-2021 10:02Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziGOBIO – Usługi Przyrodnicze Michał Mięsikowski
8/2021Opinia dla przedsięwzięcia "Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich (lub czwartorzędowych bądź czwartorzędowo-neogeńskich) otworem studziennym nr 1 do głębokości 99,00 m, o wydajności do Q=25,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Szpital, gmina Gniewkowo na terenie działki o numerze ewidencyjnym 37/1, obręb 0021 Szpital, gmina Gniewkowo, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie w celu gospodarowania wodą w rolnictwie polegającego na nawadnianiu ciśnieniowym upraw za pomocą deszczowni szpulowej na obszarze powyżej 5, ha" nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia i wskazano na konieczność uwzględniania w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGD.ZZŚ.5.435.135.2021.AOT18-05-2021 10:0118-05-2021 10:01Urząd Miejski w GniewkowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
59/2021Decyzja - zezwolenie na usuniecie drzewROŚKZE.6131.179.202018-05-2021 10:0118-05-2021 10:01Urząd Miejski w Koronowiepodisp. Wydz. ROŚKZE. Urzędu Miejskiego w Koronowie
58/2021Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa/drzew/krzewówROŚKZE.6131.179.202018-05-2021 10:0118-05-2021 10:01Urząd Miejski w Koronowie*******
308/2021(MAZ) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówMAZ-OD-I.6131.86.202118-05-2021 10:0018-05-2021 10:00Urząd Miasta Lublin(RSM) Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Motor"
309/2021(MAZ) Decyzja na usunięcie drzew lub krzewówMAZ-OD-I.6131.86.202118-05-2021 10:0018-05-2021 10:00Urząd Miasta LublinPrezydent Miasta Lublin
z 264301