Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1502
z 151
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2008/E/0001raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na rozbudowie istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "LANDECO" w Siemianowicach Śląskich o kwaterę - sektor V29-12-2008 15:3830-12-2008 13:46Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
2008/A/0001decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachOŚ.OŚ-7624-21/0829-12-2008 15:4730-12-2008 13:46Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
2009/A/0003Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla warsztatu stolarskiego przy ul. Hadamika 36 w Siemianowicach śląskichOś.Oś-7624/2/0928-01-2009 12:2828-01-2009 11:34Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
2009/A/0004Dot. wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew na działce o nr geodezyjnym 991/23.Oś.Oś-7635/7/0929-01-2009 11:4829-01-2009 10:50Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
2009/A/0006Dot. wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówOś.Oś-7660/3/0903-02-2009 10:5303-02-2009 09:54Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
2009/A/0007Dot. udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.Oś.Oś-7066/1/0903-02-2009 11:2703-02-2009 10:27Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
2009/B/0001Wydanie decyzji na nieodpłatne usunięcie Klonu (Acer) o obwodzie 172 cm na terenie Parku Miejskiego w Siemianowicach śląskich wpisanego do rejestru zabytków.06-02-2009 13:2306-02-2009 13:06Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
2009/A/0009Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla P.P.H.U. SAMET Janusz SzczepaniakOś.Oś-7624/3/0906-02-2009 14:3006-02-2009 13:40Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
2009/B/0002Zezwolenie na usunięcie w terminie do 28 lutego 2010r. 6 drzew rosnących na działkach o nr geodezyjnym 1429/13 i 1430/13 przy ul. Granicznej w Piekarach śląskichOś.Oś-7635/5/0911-02-2009 12:0811-02-2009 11:11Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
2009/A/0014Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 6 drzew rosnących na działkach o nr geodezyjnych 1429/13 i 1430/13 przy ul. Granicznej w Piekarach śląskichOś.Oś-7635/5/0911-02-2009 12:1211-02-2009 11:27Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
z 151