Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 22
z 3
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2020Decyzja z dnia 5 października 2020 r. znak: SOŚ.6131.75.2020.AŚwi zezwalająca na usunięcie czterech drzew gat. robinia akacjowa na dz. o nr. ewid. 346/2, obręb ewid. Dryżyna, gm. Szlichtyngowa.SOŚ.6131.75.2020.AŚwi20-05-2021 11:3020-05-2021 11:30Urząd Miasta i Gminy SzlichtyngowaBurmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
7/2021Decyzja z dnia 10 sierpnia 2021 r. znak: SOŚ.6220.1.17.2021.AŚwi o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa do 7 elektrowni fotowoltaicznych Gola I o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Gola, na działce o numerze ewidencyjnym 64/1, w gminie Szlichtyngowa, powiat wschowski, województwo lubuskie"SOŚ.6220.1.2021.AŚwi11-08-2021 10:4211-08-2021 10:42Urząd Miasta i Gminy SzlichtyngowaBurmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
9/2021Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Gola oraz dla obszaru w rejonie miasta Szlichtyngowa i wsi Górczyna z dnia 16 sierpnia 2021 r.RIPP.6721.1.1.2021 RIPP.6721.2.1.202116-08-2021 10:5016-08-2021 10:50Urząd Miasta i Gminy SzlichtyngowaBurmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
8/2021Decyzja z dnia 10 sierpnia 2021 r. znak: SOŚ.6220.2.18.2021.AŚwi o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa do 4 elektrowni fotowoltaicznych Gola II o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Gola, na działce o numerze ewidencyjnym 82, w gminie Szlichtyngowa, powiat wschowski, województwo lubuskie"SOŚ.6220.2.2021.AŚwi11-08-2021 10:4511-08-2021 10:45Urząd Miasta i Gminy SzlichtyngowaBurmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
1/2021Decyzja z dnia 26 lutego 2021 r. o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 500 kW zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 22/3 Stare Drzewce, gmina Szlichtyngowa, powiat wschowski”.SOŚ.6220.4.2020.AŚwi20-05-2021 11:0720-05-2021 11:07Urząd Miasta i Gminy SzlichtyngowaBurmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
4/2021Decyzja z dnia 17 listopada 2020 r. znak: SOŚ.6131.83.2020.AŚwi zezwalająca na usunięcie jednego drzewa gat. robinia akacjowa na dz. 479, obręb ewid. Górczyna, gmina Szlichtyngowa.SOŚ.6131.83.2020.AŚwi20-05-2021 11:3720-05-2021 11:37Urząd Miasta i Gminy SzlichtyngowaBurmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
1/2020Decyzja z dnia 25 sierpnia 2020 r. znak: SOŚ.6220.6.18.2019.AŚwi o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Inwestycja punkt skupu złomu w miejscowości Stare Drzewce na części działki nr ewid. 208, gmina Szlichtyngowa, województwo lubuskie"SOŚ.6220.6.2019.AŚwi20-05-2021 11:0720-05-2021 11:07Urząd Miasta i Gminy SzlichtyngowaBurmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
3/2021Decyzja z dnia 19 marca 2021 r. znak: SOŚ.6131.3.4.2021.AŚwi zezwalająca na usunięcie jednego drzewa gat. topola osika i dwóch drzew gat. klon pospolity na dz. 532/2 oraz dwóch drzew gat. klon pospolity na dz. 532/1, obręb ewid. Jędrzychowice, gm. Szlichtyngowa.SOŚ.6131.3.2021.AŚwi20-05-2021 11:1820-05-2021 11:18Urząd Miasta i Gminy SzlichtyngowaBurmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
2/2020Decyzja z dnia 19 listopada 2020 r. znak: SOŚ.6220.1.19.2020.AŚwi o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego odchowu indyka na terenie Fermy indyków w Nowych Drzewcach na dz. ewid. nr 53/3 obręb 0006 Nowe Drzewce, dwóch zbiorników na paszę, budynku towarzyszącego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej”.SOŚ.6220.1.2020.AŚwi20-05-2021 11:0720-05-2021 11:07Urząd Miasta i Gminy SzlichtyngowaBurmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
2/2022Decyzja z dnia 15 lutego o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4MW (w czterech etapach, każdy po ok. 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 50/1, 50/2, położonych w obrębie Jędrzychowice, gmina Szlichtyngowa”SOŚ.6220.10.2021.AŚwi11-03-2022 10:2811-03-2022 10:28Urząd Miasta i Gminy SzlichtyngowaBurmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z 3