Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 22
z 3
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2020Decyzja z dnia 25 sierpnia 2020 r. znak: SOŚ.6220.6.18.2019.AŚwi o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Inwestycja punkt skupu złomu w miejscowości Stare Drzewce na części działki nr ewid. 208, gmina Szlichtyngowa, województwo lubuskie"SOŚ.6220.6.2019.AŚwi20-05-2021 11:0720-05-2021 11:07Urząd Miasta i Gminy SzlichtyngowaBurmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
1/2021Decyzja z dnia 26 lutego 2021 r. o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 500 kW zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 22/3 Stare Drzewce, gmina Szlichtyngowa, powiat wschowski”.SOŚ.6220.4.2020.AŚwi20-05-2021 11:0720-05-2021 11:07Urząd Miasta i Gminy SzlichtyngowaBurmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
1/2022Decyzja z dnia 14.01.2022 r. zezwalająca na usunięcie drzew w pasie drogi krajowej nr 12SOŚ.6131.76.2021.AŚwi14-01-2022 09:2014-01-2022 09:20Urząd Miasta i Gminy SzlichtyngowaBurmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
10/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1007F Szlichtyngowa - Wyszanów"SOŚ.6220.4.2021.AŚwi22-09-2021 14:2922-09-2021 14:29Urząd Miasta i Gminy SzlichtyngowaZarząd Powiatu Wschowskiego
11/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Budowa zakładu produkcji chemii technologicznej – koagulantu żelazowego, na działce o nr ewid.: 249/7 w obręb: Szlichtyngowa, miasto Szlichtyngowa”SOŚ.6220.6.2021.AŚwi13-10-2021 12:3813-10-2021 12:38Urząd Miasta i Gminy SzlichtyngowaChemical Recycling Solutions Sp. z o.o.
12/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa instalacji fotowoltaicznej „PV Nowe Drzewce” o mocy do 100 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na dz. nr 53/3, 55/4, 95/2, 92/1, 90, 150, 132/6, 126/1, 128, 121/3 obręb Nowe Drzewce, gmina Szlichtyngowa"SOŚ.6220.5.2021.AŚwi15-10-2021 11:0815-10-2021 11:08Urząd Miasta i Gminy SzlichtyngowaWestWind Energy Polska Sp. z o.o.
13/2021Decyzja z dnia 3 listopada 2021 r. znak: SOŚ.6131.58.2021.AŚwi zezwalająca na usunięcie jednego drzewa gat. lipa drobnolistna na dz. 89/68 obręb ewid. Jędrzychowice, gm. Szlichtyngowa.SOŚ.6131.58.2021.AŚwi04-11-2021 08:1404-11-2021 08:14Urząd Miasta i Gminy SzlichtyngowaBurmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
14/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa maksymalnie trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr. ewid. 72/1 w obrębie Nowe Drzewce"SOŚ.6220.8.2021.AŚwi30-11-2021 09:4730-11-2021 09:47Urząd Miasta i Gminy SzlichtyngowaGigawat Wytwarzanie X
15/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 374/4 w obrębie Szlichtyngowa"SOŚ.6220.7.2021.AŚwi30-11-2021 09:4930-11-2021 09:49Urząd Miasta i Gminy SzlichtyngowaGigawat Wytwarzanie X
16/2021Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW (w czterech etapach, każdy po 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 50/1, 50/2, obręb Jędrzychowice"SOŚ.6220.10.2021.AŚwi30-11-2021 09:5430-11-2021 09:54Urząd Miasta i Gminy SzlichtyngowaSIG Fotowoltaika 1
z 3