Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5364
z 537
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew na działce nr 1758/1 w Kosinie Wypis i wyrys z ewidencji gruntówRRE.7635/234/201017-11-2010 14:1917-11-2010 13:30Urząd Gminy Łańcut*******
1/2012wniosek o wydanie decyzji środowiskowejRRE.6220.1.201216-01-2012 08:5416-01-2012 08:54Urząd Gminy Łańcut*******
1/2013decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n." Przebudowa drogi gminnej nr 109861 R Kraczkowa - Działy Zachodnie km 0+000 do 3 +940 w Kraczkowej dz. 2009/1,2009/2,3042/4,4088/11"RRE.6220.15.201202-01-2013 11:1602-01-2013 11:16Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut
1/2014Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko "Zmiana koncesji 182/94 w zakresie jej rozszerzenia o wtłaczanie wód złożowych do złoża Husów-Albigowa-Krasne..."RRE.6220.17.201303-01-2014 14:0303-01-2014 14:03Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut
1/2015wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewRRE.6131.378.201405-01-2015 13:5305-01-2015 13:53Urząd Gminy Łańcut*******
1/2016Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw" na dz. nr 2196/1 i 2197 w KraczkowejRRE.6220.11.201508-01-2016 07:4408-01-2016 07:44Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut
1/2017decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa odcinka sieci wodociągowej Głuchów-Kosina"RRE.6220.9.201612-01-2017 07:4912-01-2017 07:49Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut
1/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n." Uruchomienie nowej linii do wytwarzania produktów przez mieszanie i emulgowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych oraz do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub zwierzęcych na terenie istniejącej hali produkcyjnej w Kraczkowej nr dz. 397 obręb 6"RRE.6220.9.201830-04-2018 09:4430-04-2018 09:44Urząd Gminy ŁańcutAspol Sp. z o.o.
1/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej I0 w miejscowości Kosina"RRE.6220.13.2018.ATF19-02-2019 14:0119-02-2019 14:01Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut
1/2020Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb sporządzenia III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut.RZP.6720.1.201910-01-2020 09:1610-01-2020 09:16Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut
z 537