Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2724920
z 272492
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
56/2022Decyzja ustalająca plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie zakładów chemicznych Alventa S.A., przy ul. przy ul. Karola Olszewskiego 25 w Alwerni.ZS.515.22.2019.MKub21-01-2022 14:5921-01-2022 14:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
57/2022Wniosek o zmianę decyzji ustalającej plan remediacji na terenie działki nr 4/1 obręb 62 Śródmieście, zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Dolnych MłynówZS.515.8.2021.MKub21-01-2022 14:5921-01-2022 14:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieImmobiliaria Camins Polska Sp. z o.o.
58/2022Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji nakazującej przeprowadzenie działań zapobiegawczych lub naprawczych, Potok Kozi BródZS.512.1.2018.MKub21-01-2022 14:5921-01-2022 14:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
60/2022Decyzja ustalająca plan remediacji na terenie działek nr 2/1 i 2/4 obręb 52 Nowa Huta, zlokalizowanych przy Alei Jana Pawła II 72 w KrakowieZS.515.5.2021.MKub21-01-2022 14:5921-01-2022 14:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
59/2022Wniosek o ustalenie planu remediacji na terenie działek nr 2/1 i 2/4 obręb 52 Nowa Huta, zlokalizowanych przy Alei Jana Pawła II 72 w KrakowieZS.515.5.2021.MKub21-01-2022 14:5921-01-2022 14:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
64/2022Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji nakazującej przeprowadzenie działań zapobiegawczych w związku z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowiskuZS.512.1.6.2021.MKub21-01-2022 14:5921-01-2022 14:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
65/2022Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wystąpienia szkody w środowisku w wodach, w powierzchni ziemi, oraz w gatunkach chronionych i chronionych siedliskach przyrodniczych,ZS.512.2.6.2019.MKub21-01-2022 14:5921-01-2022 14:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
67/2022Decyzja zmieniająca decyzję z dnia 3 marca 2020 r. znak ZS.515.18.2019.MKub, ustalającą plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemiZS.515.6.2021.MKub21-01-2022 14:5921-01-2022 14:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
66/2022Wniosek o zmianę decyzji z dnia 3 marca 2020 r. znak ZS.515.18.2019.MKub, ustalającej plan remediacjiZS.515.6.2021.MKub21-01-2022 14:5921-01-2022 14:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieSynthos Dwory 7 Sp. z o.o., sp. j.
7/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 topoli kanadyjskich z terenu działki nr ew. 132/10 obręb Kal gmina WęgorzewoWŚBI.6131.8.202221-01-2022 14:5621-01-2022 14:56Starostwo Powiatowe w WęgorzewieGmina Węgorzewo
z 272492