Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2876343
z 287635
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
705/2023wniosek o zezwolenie na niszczenie siedlisk i gniazd sroki, sierpówki, dzięcioła dużego, obr. ŚródkaWST.6401.167.2023.MT29-05-2023 11:4129-05-2023 11:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuMiasto Poznań Poznańskie Inwestycje Miejskie
706/2023zezwolenie na niszczenie siedlisk i gniazd sroki, sierpówki, dzięcioła dużego, obr. ŚródkaWST.6401.167.2023.MT29-05-2023 11:4129-05-2023 11:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
37/2023zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwoleniaOW.6221.4.202329-05-2023 11:3229-05-2023 11:32Starostwo Powiatowe w Radzyniu PodlaskimDr Gerard Spółka z o.o.
19/2023wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWZM.6131.35.202329-05-2023 11:3229-05-2023 11:32Starostwo Powiatowe w Radzyniu PodlaskimMiasto Radzyń Podlaski
38/2023zezwolenie na usunięcie drzewOW.613.1.19.202329-05-2023 11:3229-05-2023 11:32Starostwo Powiatowe w Radzyniu PodlaskimStarosta Radzyński
707/2023Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wymysłowo, gm. TrzemesznoWOO-III.411.171.2023.AM29-05-2023 11:2929-05-2023 11:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRDOŚ w Poznaniu
20/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie dwóch farm fotowoltaicznych PV Białobłocie I o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 101 obręb Białobłocie.OŚ.6220.3.202329-05-2023 11:2929-05-2023 11:29Urząd Gminy w DeszcznieCopernic Black Sp. z o.o.
29/2023Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: budowa dwóch farm fotowoltaicznych PV Białobłocie I o łącznej mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą na dz. nr 101 BiałobłocieOŚ.6220.3.202329-05-2023 11:2929-05-2023 11:29Urząd Gminy w DeszcznieDyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim
30/2023Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: budowa dwóch farm fotowoltaicznych PV Białobłocie I o łącznej mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą na dz. nr 101 BiałobłocieOŚ.6220.3.202329-05-2023 11:2929-05-2023 11:29Urząd Gminy w DeszcznieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
34/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie dwóch farm fotowoltaicznych PV Białobłocie I o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 101 obręb Białobłocie, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie.OŚ.6220.3.202329-05-2023 11:2929-05-2023 11:29Urząd Gminy w DeszcznieWójt Gminy Deszczno
z 287635