Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5990
z 599
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości w miejscowości Broniszów dz. nr 455 NROŚ-7635-218/0930-08-2011 09:2630-08-2011 09:59Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej*******
246/2011Projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Odonów, na obszarze gminy Kazimierza Wielka.15-11-2011 12:3617-11-2011 13:30Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejZwiązkowe Biuro Planowania Przestrzennego
244/2011Projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Odonów, na obszarze gminy Kazimierza Wielka - prognoza oddziaływania na środowisko zmiany.15-11-2011 12:3117-11-2011 13:30Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejZwiązkowe Biuro Planowania Przestrzennego
245/2011Projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Wielka - prognoza oddziaływania na środowisko zmiany.15-11-2011 12:3417-11-2011 13:30Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejZwiązkowe Biuro Planowania Przestrzennego
247/2011Projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Wielka.15-11-2011 12:3817-11-2011 13:30Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejZwiązkowe Biuro Planowania Przestrzennego
5/2024Karta informacyjna przedsięwzięciaII.6220.01.202402-05-2024 14:5302-05-2024 14:53Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejALSEVA
253/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.Rz-Ki-4201-9/10/1029-07-2015 11:4529-07-2015 11:45Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejAgencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie Gospodarstwo Administracyjno-Handlowe w Kielcach
27/2023Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Kazimierza WielkaGKOŚ.6233.4.202310-08-2023 11:4710-08-2023 11:47Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejAsenizacja
130/2022Uzupełnienie Kart Informacyjnej PrzedsięwzięciaII.6220.5.202215-07-2022 13:5515-07-2022 13:55Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejB&K Fusion Sp. z o.o.
188/2022Uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachii.6220.7.202223-01-2023 11:4623-01-2023 11:46Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejB&K Fusion Sp. z o.o.
z 599