Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5990
z 599
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
166/2018Aktualizacja oraz uzupełnienie raportu w sprawie budowy ośmiu obiektów inwentarskich w miejscowości Zysławice.II.6220.6.201805-11-2019 13:3405-11-2019 13:34Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejPracownia Ochrony Środowiska
6/2013Analiza ekofizjograficzna do projektu zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.RG.6721.54.201309-04-2013 12:5309-04-2013 12:53Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejZwiązkowe Biuro Planowania Przestrzennego
2007/E/0003Aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko24-09-2007 12:5624-09-2007 11:00Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
214/2022DECYZJA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU MIASTA I GMINY KAZIMIERZA WIELKAGKOŚ.6233.3.202227-09-2022 13:4727-09-2022 13:47Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejUrząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
98/2017DecyzjaII.6220.04.201731-08-2018 14:0831-08-2018 14:08Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejSamorządowe Kolegium Odwoławcze
100/2017Decyzja SKOII.6220.04.201731-08-2018 14:0831-08-2018 14:08Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejSamorządowe Kolegium Odwoławcze
6/2020Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach uchylenie decyzji Organu I instancji w całości i przekazanie do ponownego rozpatrzeniaII.6220.6.201801-03-2021 08:0901-03-2021 08:09Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejSamorządowe Kolegium Odwoławcze
43/2023Decyzja cofajaca zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Kazimierza WielkaGKOŚ.6233.6.202305-05-2023 11:2705-05-2023 11:27Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejUrząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
44/2014Decyzja na usunięcie drzew / krzewów.GKOŚ.6131.6.201423-07-2015 13:3423-07-2015 13:34Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejBurmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
38/2014Decyzja na usunięcie drzew / krzewów.GKOŚ.6131.3.201423-07-2015 13:3423-07-2015 13:34Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejBurmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
z 599