Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 173
z 18
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2011/A/0003Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie wylotem WD-4 scieków opadowych z terenu stanowiska promowego nr 1 w Świnoujściu - do cieśniny Świny w km 4+567 toru wodnego Świnoujście - Szczecin, po wschodniej stronieNU-5027-12/2010/jw28-07-2011 11:3602-08-2011 07:16Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
4/2011Decyzja nakazująca usunięcie drzew i krzewów rosnących w międzywalu rzeki Odry Zachodniej i rzeki Odry Wschodniej, dz. nr 43, 112, 233/1,2 obręb Widuchowa MiędzyodrzeOKI-5322/1-1/11-ew18-09-2012 12:0318-09-2012 12:03Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
1/2011Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie wylotem W1 do ziemi mieszaniny ścieków "innych" z wodami opadowymi i roztopowymi odprowadzanych z terenu JW. 1965 Oleszno - kompleks koszarowy Bucierz Warsztaty, gmina Drawsko PomorskieNU-5027-5-7/2010/jw03-11-2011 10:5203-11-2011 11:26Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
2011/A/0002Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na działce nr 133/1, obręb ewidencyjny Oleszno - kompleks koszarowy Bucierz Warsztaty, gmina Drawsko PomorskieNU 5027-6/2010/jw28-07-2011 11:2802-08-2011 07:15Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
2011/A/0001Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie wylotem W1 do ziemi mieszaniny ścieków "innych" z wodami opadowymi i roztopowymi, odprowadzanymi z terenu JW. 1965 Oleszno - kompleks koszarowy Bucierz Warsztaty, gmina Drawsko PomorskieNu-5027-5/2010/jw28-07-2011 11:1602-08-2011 07:15Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
13/2012Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do ziemi (rowu melioracyjnego) oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z terenu ulicy Okrzei oraz części ulicy Kilińskiego i Nowotki w TrzebiatowieZU-5027-11-3/12-jj02-10-2012 13:5302-10-2012 13:53Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieZakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.
7/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych- przepustu na działce 131/3 obręb ewidencyjny Zielin.NO-5027-2/2017/jw19-09-2017 12:4919-09-2017 12:49Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieWójt Gminy Trzebielino
14/2012Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do cieśniny Świny z terenu stacji paliw Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu.ZU-5027-2-7/12-jj02-10-2012 14:0802-10-2012 14:08Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieRejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
5/2011Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, odprowadzanych z terenu kompleksu koszarowego 7894 Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu, do wód powierzchniowych wylotami W1, W2, W4 i W5. ZU-5027-2/2011/jw20-11-2013 11:0320-11-2013 11:03Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieRejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
16/2012Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie kompleksu Oleszno, Jednostki Wojskowej 1965 w Olesznie.ZU-5027-7-3/12-kw02-10-2012 14:2002-10-2012 14:20Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieRejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
z 18