Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2959243
z 295925
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
76/2023Budowa węzła drogowego drogi krajowej nr 7 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1942K w km 689+642,29 wraz z rozbudową drogi krajowej nr 7 w km 689+516,74 - 690+112,14, budową jezdni dodatkowych, oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Krzyszkowice, w gminie Myślenice w powiecie myślenickim, w województwie małopolskim w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 1942K w m. Krzyszkowice na działkach położonych w: obręb Myślenice, jednostka ewidencyjna 120903_5.0008 KrzyszkowiceWI-VI.7820.1.7.202322-02-2024 11:5422-02-2024 11:54Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie*******
121/2023Decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 25/2023 o zezwole-niu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa węzła drogowego drogi krajowej nr 7 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1942K w km 689+642,29 wraz z rozbudową drogi krajowej nr 7 w km 689+516,74 - 690+112,14, bu-dową jezdni dodatkowych, oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Krzyszkowice, w gminie Myślenice w powiecie myślenickim, w województwie małopolskim w ramach zadania pn.: „Po-prawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połą-czenia drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 1942K w m. Krzyszkowice”.WI-VI.7820.1.7.202322-02-2024 11:5422-02-2024 11:54Małopolski Urząd Wojewódzki w KrakowieZ up. Wojewody Małopolskiego Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury
84/2023Postanowienie zawieszające wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gat. dąb szypułkowy rosnących na dz. nr 167 AM-1 obręb Książęca Wieś do czasu wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zezwolenie na zniszczenie potencjalnego siedliska z gat. kozioróg dębosz.ROŚ.6131.39.202322-02-2024 11:5222-02-2024 11:52Urząd Miejski w ŻmigrodzieBURMISTRZ GMINY ŻMIGRÓD
83/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gat. dąb szypułkowy o obwodzie pnia 235 cm, 220 cm, 190 cm rosnących na dz. 167 AM-1 obręb Książęca WieśDTiZP/435/48/202322-02-2024 11:5222-02-2024 11:52Urząd Miejski w ŻmigrodzieZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY
169/2024Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lednogóra dla działki nr ewid. 165/4, gm. ŁubowoWOO-III.410.24.2024.AK22-02-2024 11:5022-02-2024 11:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
11/2024Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica w rejonie ul. Kolejowej, ul. Krętej i ul. Szamotulskiej do torów kolejowychRZP.6721.16.202322-02-2024 11:4822-02-2024 11:48Urząd Gminy RokietnicaWójt Gminy Rokietnica
336/2024zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.198.2024.AI22-02-2024 11:4822-02-2024 11:48Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
174/2024Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Grotniki, gmina Włoszakowice wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoWOO-III.410.29.2024.PW22-02-2024 11:4422-02-2024 11:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRDOŚ w Poznaniu
174/2023Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, pn.: Budowa lewego wału na rzece Stradomce w km 17+400-17+800 oraz 17+800-18+400 Przebudowa lewego wału na Stradomce w km 16+000-17+400, Adres zamierzenia budowlanego: miejscowości: Kobylec, Łapanów, Wolica oraz Boczów, gmina Łapanów, powiat bocheński, województwo małopolskie,WI-VI.7840.1.2.202322-02-2024 11:4322-02-2024 11:43Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie*******
39/2024Brak możliwości załatwienia sprawy w terminieOiSO.6220.4.2021.MD22-02-2024 11:4322-02-2024 11:43Urząd Gminy CzernicaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z 295925