Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2225
z 223
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
322/2015wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych oraz rozbiórce samodzielnej stacji gazu płynnego, na działce nr ewid. 28/80 obr. 1, położonej przy ul. Fabrycznej w DębicyGP.6220.17.2015.AW03-02-2016 09:5203-02-2016 09:52Urząd Miejski w Dębicy"NOWAK" Wiesław Nowak
716/2016wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na działce nr ewid. 28/80 obr. 1, położonej przy ul. Fabrycznej w DębicyGP.6730.46.2016.AW17-03-2017 16:2217-03-2017 16:22Urząd Miejski w Dębicy"NOWAK" Wiesław Nowak
6/2012raport o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie bocznicy kolejowej w celu rozdzielenia produkcji salami opleśnionego od wędzonego, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. gr. 28/122 i 31/6 obr. 1, położonych przy ul. Słonecznej w DębicyGP.6220.9.2011.AW24-01-2013 14:2324-01-2013 14:23Urząd Miejski w Dębicy"SOKOŁÓW" S.A.
344/2014decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk kłujący oraz 1 szt. drzewa gat. brzoza brodawkowataIM.6131.1.177.201402-09-2014 10:5002-09-2014 10:50Urząd Miejski w Dębicy"SOKOŁÓW" S.A.
15/2012wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji pn. „zabudowa bocznicy kolejowej w celu rozdzielenia produkcji salami opleśnionego od wędzonego” polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid. gr. 28/122 i 31/6 obr. 1, położonych przy ul. Słonecznej w Dębicy.GP.6730.67.2012.AW29-01-2013 12:0829-01-2013 12:08Urząd Miejski w Dębicy"SOKOŁÓW" S.A.
68/2021Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościBGO.6232.16.201530-09-2021 11:1730-09-2021 11:17Urząd Miejski w DębicyA.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.
34/2013wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: Wdrażanie technologii produkcji innowacyjnych produktów spożywczych poprzez adaptację istniejącej kubaturowej zabudowy przemysłowej przy ul. Fabrycznej w Dębicy -w części istniejącej hali produkcyjnej, na działce nr ewid. gr. 28/73 obr. 1 dla potrzeb montażu: a)linii technologicznej do mrożenia i glazurowania owoców i warzyw, b)linii technologicznej do obierania parowego warzyw okopowych oraz modernizacji i wyposażeniu kotłowni zakładowej i wydzielenia pomieszczeń biurowych, socjalnych i węzłów sanitarnych, -istniejącej hali magazynowej, na działce nr ewid. gr. 28/14 obr. 1 dla potrzeb montażu: a)dwukomorowej chłodni spożywczej wraz z dobudową maszynowni, b)linii technologicznej do produkcji lodówGP.6220.17.2013.AW25-03-2014 08:4225-03-2014 08:42Urząd Miejski w DębicyANO Sp. z o.o.
57/2014wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. brzoza brodawkowataIM.6131.1.29.201428-02-2014 10:3928-02-2014 10:39Urząd Miejski w Dębicy*******
200/2015wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk kłujący, 4 szt. krzewów gat. cis pospolity, 3 szt. krzewów gat. lilak zwyczajna oraz 3 szt. krzewów gat. jaśminowiec wonnyIM.6131.1.90.201518-05-2015 07:3218-05-2015 07:32Urząd Miejski w Dębicy*******
693/2016wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gat sosnaIM.6131.1.351.201611-01-2017 13:3711-01-2017 13:37Urząd Miejski w Dębicy*******
z 223