Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2225
z 223
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
164/2014..GP.6220.5.2013.AW08-04-2014 14:4608-04-2014 14:46Urząd Miejski w DębicyBurmistrz Miasta Dębicy
2/2021Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw LPG wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i powierzchniami utwardzonymi, na działce nr ewid. 430/23 obr. 2, położonej przy ul. Metalowców w Dębicy.GP.6220.17.2019.AW19-01-2021 15:0819-01-2021 15:08Urząd Miejski w DębicyBurmistrz Miasta Dębicy
4/2022Decyzja o ustaleniu warunków zabudowyGP.6730.123.2021.JS28-07-2022 12:2528-07-2022 12:25Urząd Miejski w DębicyUrząd Miejski w Dębicy
6/2022Decyzja o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościOŚ.6232.53.3.2013.AW16-08-2022 09:2016-08-2022 09:20Urząd Miejski w DębicyBurmistrz Miasta Dębicy
4/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaGP.6220.12.2020.AW26-08-2021 12:4826-08-2021 12:48Urząd Miejski w DębicyUrząd Miejski w Dębicy
541/2015III projekt Uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 1/2013 obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic Nosala - Strażacka w DębicyGP.6721.1.2013.ML30-03-2016 10:5030-03-2016 10:50Urząd Miejski w DębicyBurmistrz Miasta Dębicy
17/2017Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020RMP.042.4.3.2017.LGK31-03-2017 11:4931-03-2017 11:49Urząd Miejski w DębicyBurmistrz Miasta Dębicy
18/2017Lokalny Program Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020RMP.042.4.3.2017.LGK31-03-2017 12:0331-03-2017 12:03Urząd Miejski w DębicyBurmistrz Miasta Dębicy
22/2020Montaż kabiny lakierniczej, na działkach nr ewid. 430/100 i 430/126 obr. 2, położonych w rejonie ul. Świętosława w Dębicy.GP.6220.4.2020.AW22-09-2020 10:3322-09-2020 10:33Urząd Miejski w DębicyBurmistrz Miasta Dębicy
115/2015Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Świętosława w Dębicy wraz z prognozą OOŚWOOŚ.410.4.27.2015.AP-725-08-2016 10:0825-08-2016 10:08Urząd Miejski w DębicyRDOŚ w Rzeszowie
z 223