Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2225
z 223
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
1/2012wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejących budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń pralni, kuchni, apteki szpitalnej na pomieszczenia centralnej sterylizatorni, bloku operacyjnego, stacji dezynfekcji łóżek oraz budowie wyniesionego lądowiska dla helikopterów, na działce nr ewid. gr. 2315/1 obr. 4, położonej przy ul. Krakowskiej w Dębicy.GP.6220.4.2012.AW24-01-2013 11:3724-01-2013 11:37Urząd Miejski w DębicyZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY
2/2012postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejących budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń pralni, kuchni, apteki szpitalnej na pomieszczenia centralnej sterylizatorni, bloku operacyjnego, stacji dezynfekcji łóżek oraz budowie wyniesionego lądowiska dla helikopterów, na działce nr ewid. gr. 2315/1 obr. 4, położonej przy ul. Krakowskiej w DębicyGP.6220.4.2012.AW24-01-2013 11:3724-01-2013 11:37Urząd Miejski w DębicyBurmistrz Miasta Dębicy
3/2012decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejących budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń pralni, kuchni, apteki szpitalnej na pomieszczenia centralnej sterylizatorni, bloku operacyjnego, stacji dezynfekcji łóżek oraz budowie wyniesionego lądowiska dla helikopterów, na działce nr ewid. gr. 2315/1 obr. 4, położonej przy ul. Krakowskiej w DębicyGP.6220.4.2012.AW24-01-2013 11:3724-01-2013 11:37Urząd Miejski w DębicyBurmistrz Miasta Dębicy
4/2012raport o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego wraz z zapleczem socjalno - biurowym, przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. gr. 840/39 obr. 4, położonej przy ul. 1 Maja w DębicyGP.6220.11.2011.AW24-01-2013 14:2324-01-2013 14:23Urząd Miejski w DębicyUNI-BET Sp. z o.o.
6/2012raport o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie bocznicy kolejowej w celu rozdzielenia produkcji salami opleśnionego od wędzonego, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. gr. 28/122 i 31/6 obr. 1, położonych przy ul. Słonecznej w DębicyGP.6220.9.2011.AW24-01-2013 14:2324-01-2013 14:23Urząd Miejski w Dębicy"SOKOŁÓW" S.A.
9/2012decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: rozbudowa ul. Gajowej i Leśnej Dębicy, na działkach nr ewid. 833/3, 781, 784/1, 784/2, 785/6, 786, 790, 807, 785/8, 808, 810, 815, 785/4, 816, 821, 822, 798, 826, 799, 829, 830, 785/8, 785/1, 785/7, 787/1, 787/2, 788 obr. 5; 2329/1, 2320/1, 2328/1, 2297/1, 2297/2, 2295, 2296, 2294, 2293, 2290/2, 2290/1, 2342/3 obr. 4,GP.6220.7.2012.AW24-01-2013 15:0524-01-2013 15:05Urząd Miejski w DębicyBurmistrz Miasta Dębicy
8/2012wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: rozbudowa ul. Gajowej i Leśnej Dębicy, na działkach nr ewid. 833/3, 781, 784/1, 784/2, 785/6, 786, 790, 807, 785/8, 808, 810, 815, 785/4, 816, 821, 822, 798, 826, 799, 829, 830, 785/8, 785/1, 785/7, 787/1, 787/2, 788 obr. 5; 2329/1, 2320/1, 2328/1, 2297/1, 2297/2, 2295, 2296, 2294, 2293, 2290/2, 2290/1, 2342/3 obr. 4,GP.6220.7.2012.AW24-01-2013 15:0524-01-2013 15:05Urząd Miejski w DębicyBurmistrz Miasta Dębicy
11/2012postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii wytłaczania boków i bieżników Quadroplex w hali WOOR I na terenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., na działce nr ewid. gr. 435/21 obr. 5, położonej przy ul. 1 Maja w DębicyGP.6220.3.2012.SP25-01-2013 08:1825-01-2013 08:18Urząd Miejski w DębicyBurmistrz Miasta Dębicy
10/2012wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii wytłaczania boków i bieżników Quadroplex w hali WOOR I na terenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., na działce nr ewid. gr. 435/21 obr. 5, położonej przy ul. 1 Maja w DębicyGP.6220.3.2012.SP25-01-2013 08:1825-01-2013 08:18Urząd Miejski w DębicyFirma Oponiarska "DĘBICA" S.A.
12/2012decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, bez oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii wytłaczania boków i bieżników Quadroplex w hali WOOR I na terenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., na działce nr ewid. gr. 435/21 obr. 5, położonej przy ul. 1 Maja w DębicyGP.6220.3.2012.SP25-01-2013 08:1825-01-2013 08:18Urząd Miejski w DębicyBurmistrz Miasta Dębicy
z 223