Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2225
z 223
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2012wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejących budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń pralni, kuchni, apteki szpitalnej na pomieszczenia centralnej sterylizatorni, bloku operacyjnego, stacji dezynfekcji łóżek oraz budowie wyniesionego lądowiska dla helikopterów, na działce nr ewid. gr. 2315/1 obr. 4, położonej przy ul. Krakowskiej w Dębicy.GP.6220.4.2012.AW24-01-2013 11:3724-01-2013 11:37Urząd Miejski w DębicyZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY
1/2013postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji systemu transportu sadzy i krzemionki na terenie Firmy Oponiarskiej „Dębica” S.A., na działkach nr ewid. gr. 435/19, 435/21, 435/11 obr. 5, położonych przy ul. 1 Maja w DębicyGP.6220.14.2012.AW25-01-2013 08:5325-01-2013 08:53Urząd Miejski w DębicyBurmistrz Miasta Dębicy
1/2014wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. modrzew europejskiIM.6131.1.6.201415-01-2014 14:0715-01-2014 14:07Urząd Miejski w DębicySpółdzielnia Mieszkaniowa im. Aleksandra Fredry
1/2015decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk kłującyIM.6131.1.307.201409-01-2015 13:2209-01-2015 13:22Urząd Miejski w Dębicy*******
1/2016postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorników na azot i argon wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ewid. 430/108 obr. 2, położonej przy ul. Metalowców w DębicyGP.6220.31.2015.AW03-02-2016 09:3303-02-2016 09:33Urząd Miejski w DębicyBurmistrz Miasta Dębicy
1/2017wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat brzozaIM.6131.1.344.201611-01-2017 07:2911-01-2017 07:29Urząd Miejski w DębicySpółdzielnia mieszkaniowa Kolejowa
1/2018decyzja o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na montażu stacji zgazowania: tlenu, argonu, azotu i stacji skroplonego dwutlenku węgla oraz zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku na budynek rozlewni gazów technicznych, na działkach nr ewid. 430/77 i 430/78 obr. 2, położonych w rejonie ul. Metalowców w DębicyGP.6730.105.2017.AW22-08-2018 08:4922-08-2018 08:49Urząd Miejski w DębicyBurmistrz Miasta Dębicy
1/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, bez oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego innowacyjnych technologii geotermalnych” oraz „Prace B+R nad opracowaniem konstrukcji i technologii pierwszej polskiej sprężarkowej geotermalnej pompy ciepła dużej mocy SPCDM o najwyższych, światowych parametrach eksploatacyjnych (BAT)”, na działce nr ewid. 430/55 obr. 2, położonej przy ul. Metalowców w DębicyGP.6220.8.2018.AW14-01-2019 10:5114-01-2019 10:51Urząd Miejski w DębicyBurmistrz Miasta Dębicy
1/2020decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia, pn.: „Budowa zbiornika suchego nr 1 w obrębie Dębica, w oddziałach 18 i 20 Leśnictwa Wolica” w ramach zadania: „Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych na budowę zbiorników suchych, wychwytywaczy rumoszu oraz zbiornika wodnego na terenie Nadleśnictwa Dębica” – Część 1 – zbiornik suchy w oddziale 20 Leśnictwa Wolica”, na działkach nr ewid. 2598, 2600 obr. 6, położonych w rejonie ul. Wielopolskiej w DębicyGP.6220.12.2018.AW04-06-2020 11:4304-06-2020 11:43Urząd Miejski w DębicyBurmistrz Miasta Dębicy
1/2021decyzja o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego budynku magazynowego z częścią socjalną, polegającą na montażu instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych, na działkach nr ewid. 75/22, 75/24, 76/3, 76/6, 76/7, 151/8 obr. 3, położonych w rejonie ul. Drogowców w DębicyGP.6730.174.2020.AW19-01-2021 15:0319-01-2021 15:03Urząd Miejski w DębicyBurmistrz Miasta Dębicy
z 223