Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2842259
z 284226
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
102/2023Decyzja o wpisie do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, występującego na terenie działki ewid. nr 851/18 obręb Południe, w Brzegu przy ulicy Składowej.WOOŚ.513.1.201903-02-2023 14:1303-02-2023 14:13Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
57/2023WNIOSEK o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu , wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania; niszczenia usuwania lub uszkadzania gniazd na dz. 160/13 obręb 0001,0811064 LubskoWPN-I.6401.382.2022.AK03-02-2023 14:1103-02-2023 14:11Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.SZPITAL NA WYSPIE Sp.z o.o
134/2023DECYZJA zezwalająca Szpitalowi Na Wyspie Sp. z o. o. , na niszczenie jednego gniazda sroki wraz z siedliskiem lęgowym znajdującym się na drzewie z gatunku grab pospolity, rosnącym na działce nr 160/13, obręb 0001, ul. Pokoju 2 w Lubsku, w związku z koniecznością eliminacji zagrożenia, jakie stwarza drzewo w złym stanie zdrowotnym dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia.WPN-I.6401.382.2022.AK03-02-2023 14:1103-02-2023 14:11Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
160/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową tj. bobra europejskiegoWPN.6401.5.6.2023.MJS03-02-2023 14:0703-02-2023 14:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieGmina Łukowa
162/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową tj. bobra europejskiegoWPN.6401.5.5.2023.MJS03-02-2023 14:0703-02-2023 14:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LubliniePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w LublinieNadzór Wodny w Rykach
161/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową tj. bobra europejskiego.WPN.6401.6.11.2023.MJS03-02-2023 14:0703-02-2023 14:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieGmina Ostrów Lubelski
21/2023Decyzja zmieniająca decyzję Wójta Gminy Iława z dnia 19 kwietnia 2022 r., znak:RLP.6131.1.138.2021 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 40 szt. drzew z pasów drogowych dróg powiatowych, położonych na terenie gm. Iława.RLP.6131.1.343.202203-02-2023 14:0603-02-2023 14:06Urząd Gminy w IławieWójt Gminy Iława
64/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachKŚ-K-O.6220.30.202203-02-2023 14:0503-02-2023 14:05Urząd Miasta Rzeszowa*******
1402/2022WNIOSEK o wydanie zezwolenia na rozbieranie tam bobrowych zlokalizowanych na kanałach i rzekach wymienionych we wniosku, w celu ograniczenia szkód powodowanych przez bobry.WPN-I.6401.380.2022.AK03-02-2023 14:0403-02-2023 14:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile
133/2023DECYZJA zezwalająca Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Pile, na ręczne i/lub mechaniczne sukcesywne niszczenie, usuwanie i/lub uszkadzanie tam bobrowych zlokalizowanych na wymienionych w decyzji ciekach, zlokalizowanych w gminach Zwierzyn, Stare Kurowo, Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Santok w celu ograniczenia szkód powstających na skutek aktywności życiowej bobra europejskiego, tj. tam budowanych na ww. ciekach wodnych oraz nor tworzonych w skarpach kanałów oraz korpusach wałów przeciwpowodziowych.WPN-I.6401.380.2022.AK03-02-2023 14:0403-02-2023 14:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
z 284226